ภาพบรรยากาศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท​ ในหัวข้อ “Digital Mindset” ทัศนคติที่จะเปลี่ยนให้คุณมี Digital Skill
.
โดยได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน Knowledge Castle Training จำกัด (KCT Academy) เข้าร่วมแบ่งปันความรู้​ ในหัวข้อ “Digital Mindset” ทัศนคติที่จะเปลี่ยนให้คุณมี Digital Skill​ วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 20:00 – 21:00 น.
หัวข้อ​สัมมนาออนไลน์
💡 The Concept of Digital Transformation
💡 Digital Mindset
💡 New Values And Digital Business Models
ขอขอบคุณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
.
Please follow and like us:
SHARE