ภาพบรรยากาศ การอบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร การบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างด้วยวิธี Earned Value Analysis (Construction Cost Management using Earned Value Analysis) โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy ขอขอบคุณบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาส KCT ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
———————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
 
Please follow and like us:
SHARE