งานขาย ถือเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะสูง การจะเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ปิดการขายได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ต้องมีทั้งบุคลิกภาพที่ดี และวิธีคิดที่แม่นยำ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) บริษัทผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการขาย และเลือกให้ สถาบัน KCT Academy จัดอบรมหลักสูตร “Beyond Mindset for Sales Person- การพัฒนาบุคลิกภาพและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก” โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และอาจารย์กำพล สถิตย์สุข ให้กับพนักงานขายของพฤกษา เรียลเอสเตท ทั่วประเทศ

โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขาย เน้นการเปลี่ยนวิธีคิด เข้าใจตนเอง เรียนรู้หลักการทางจิตวิทยาการขายและกลยุทธ์ต่างๆ ขยายศักยภาพให้สอดรับกับการทำงานในยุคปัจจุบัน การสื่อสารด้วยท่าทาง การสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า เพื่อความเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในการขาย

ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พหลโยธิน

Please follow and like us:
SHARE