บุญรอดบริวเวอรี่ เชื่อมั่น KCTA พัฒนาบุคลากรรับเทรนด์ผู้บริโภค

แม้จะเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานถึง 85 ปี และวันนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก แต่ บุญรอดบริวเวอรี่ ก็ไม่เคยที่จะหยุดนิ่งในการพัฒนาทักษะ และความรู้ให้กับพนักงานเพื่อพาองค์กรเดินหน้าอย่างมั่นคง โดยให้ความเชื่อมั่นกับ Knowledge Castle Training Academy หรือ KCTA สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย จัดหลักสูตร “พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement)” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก KCTA อาจารย์ พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ เครือเบทาโกร

หลักสูตร “พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement)” ช่วยสร้างความเข้าใจแนวคิด หลักการ กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ยกระดับทักษะการคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าอบรมผ่านเครื่องมือ กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างมีตรรกะ สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการกระบวนการออกแบบพัฒนาสินค้า บริการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบองค์รวม

Please follow and like us:
SHARE