บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด

Private Class

หลักสูตร : กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

(Labor Law and Labor Relations)

วิทยากรโดย อาจารย์บุญเริญ ชัยเพ็ชร วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน KCT Academy

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจที่ www.kctathailand.com

#KCTacademy#Knowledgecastle#สัมมนา#private#HSL#ทรัยากรบุคคล #กฎหมายแรงงาน

Please follow and like us:
SHARE