บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

จัดอบรมออนไลน์

หลักสูตร : Coaching and Giving Constructive Feedback

.

Coaching & Giving Constructive Feedback

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถเลือกใช้กระบวการต่างๆ การสอน (Teaching) การโค้ช (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback) ประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการเป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทีมงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของผู้เข้าอบรม

.

วิทยากรโดย ดร.สาวิตรี บิณฑสันต์ ที่ปรึกษา KCT Academy วิทยากรประจำหลักสูตร Coach & Feedback

และ อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจที่ www.kctathailand.com

#KCTacademy#Knowledgecastle#สัมมนา#online#SGS#coachingandgiving#coaching

Please follow and like us:
SHARE