บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร
.
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผลิตพลังงานทดแทน จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ใน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตร : การบริหารสัญญางานก่อสร้างและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ
หลักสูตร : การบริหารงานก่อสร้างและการวางแผนงานโครงการก่อสร้าง วันที่ 22-23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ให้กับบุคลากร ซึ่งได้เชิญวิทยากร ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​ บรรยายความรู้
ขอขอบคุณ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
.
Please follow and like us:
SHARE