บริษัท เทอราโกร เฟอติไลเซอร์ จำกัด

จัดอบรม รุ่นที่ 1

✨หลักสูตร : การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการตัดสินใจที่สำคัญ (Critical Thinking & Systematic Thinking for Problem Solving)

(หลักสูตร 2 วัน)

เพื่อที่จะสามารถระบุความคิดและแนวคิดที่เกี่ยวกับความคิดและการตัดสินใจ (Decision Making) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ (Situational Analysis)ได้ ตระหนักถึงความสำคัญในการตัดสินใจรูปแบบต่างๆ สามารถใช้การคิดวิพากษ์และรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจ

✨โดยวิทยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

และอาจารย์ณรงค์ชัย พาวิทยลาภ วิทยากรประจำ สถาบัน KCT Academy

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 และ 1 พฤศจิกายน 2565

ขอขอบคุณ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในจัดงานอบรมสัมมนาในครั้งนี้

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจที่ www.kctathailand.com

#KCTacademy#Knowledgecastle#สัมมนา#TRF#Criticalthinking

Please follow and like us:
SHARE