บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

จัดอบรม หลักสูตร : “Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองคก์รในยุคดิจิทัล”

ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อบุคลากรมีความเข้าใจและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน KCT Academy

และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy

ในวันที่ 5กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจที่ www.kctathailand.com

#KCTacademy#Knowledgecastle#สัมมนา

#Digitalawareness#เงินติดล้อ

Please follow and like us:
SHARE