บริษัท เคซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

จัดอบรม

✨หลักสูตร : การบริหารและจัดการราคา (Price Management)

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการราคาและหลักในการกำหนดราคาที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้กลยุทธ์และกลวิธีด้านราคาได้เหมาะสมกับสถานการณ์, กำหนดโครงสร้างราคาให้เหมาะสมกับกับแต่ละช่องทางการจำหน่ายสินค้า และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงในการกำหนดราคาสำหรับสินค้าหรือบริการ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

✨โดยวิทยากร อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

✨และ อาจารย์ธนากร วัฒนวิจารณ์ วิทยากรประจำ สถาบัน KCT Academy

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

.

ขอขอบคุณ บริษัท เคซีจี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจที่ www.kctathailand.com

#KCTacademy#Knowledgecastle#สัมมนา#เคซีจี#KCG#Pricemanagement

Please follow and like us:
SHARE