บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Art of Persuasive Storytelling” ให้กับบุคลากร
.
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทนำเข้าวัตถุดิบอาหาร ด้านเบเกอรี่และอาหารตะวันตกของประเทศไทย จัดอบรมแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน ในหลักสูตร “ทักษะการนำเสนอ : การสื่อสารที่โน้มน้าวใจและการเล่าเรื่อง
(Art of Persuasive Storytelling)” หลักสูตร 1 วัน ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้บรรยายความรู้ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy
ขอขอบคุณ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE