บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Basic IT & Digital course : Intensive Digital Transformation Workshop (Days 2)

.

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการกับทางด้าน IT & Digital ในรูป IT for Non-IT

เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริหารโครงการรวมถึงการประสานงานในการจัดทำโครงการด้าน IT & Digital ที่นำไปใช้ในการพัฒนาบุคคลกรในองค์กร

.

เพื่อความเข้าใจในกฎระเบียบหรือข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน IT & Digital

กลุ่มผู้เข้าอบรม : พนักงานในส่วนงาน HR ที่ดูและ Project ที่นำ IT & Digital มาใช้ในการพัฒนาองค์กร

.

วิทยากรโดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy

ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy และ อ.ณรงค์ชัย พาวิทยลาภ วิทยากรประจำ KCT Academy

.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจที่ www.kctathailand.com

#KCTacademy#Knowledgecastle#สัมมนา#online#Aeon#อิออน#digitaltransformation#digital

Please follow and like us:
SHARE