บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

จัดอบรม

✨หลักสูตร : การวางแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Stratigic Management for Success)

เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจการจัดทำกลยุทธ์องค์กรสมัยใหม่, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน, การร่าง, การเขียน Action-Plan และการนำไปใช้, การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลกลยุทธ์ (Stratigic Evaluation) และเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้งานได้จริงทันที เพื่อความสำเร็จขององค์กร

✨วิทยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน KCT Academy

✨และ ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ขอขอบคุณ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจที่ www.kctathailand.com

#KCTacademy#Knowledgecastle#สัมมนา#นวนคร#stratigicmanagment

Please follow and like us:
SHARE