ขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT)ที่ได้ส่งทีมผู้บริหารขององค์กรเข้าร่วมการอบรม Public Training กับ KCT Academyในหัวข้อ เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรประจำหลักสูตร และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy

#ธนาคารแห่งประเทศไทย
#BOT
#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE