สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรม “ปรับ Mindset ปลุก Passion ในการทำงาน” รุ่นที่ 13 ให้กับเจ้าหน้าที่ไต่สวนระดับต้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มอบความไว้วางใจให้กับ สถาบัน KCT Academyเพื่อเสริมศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานที่สูงยิ่งขึ้น

สถาบัน KCT Academy นำโดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน อ.ปุณณวิช ปฎิมาประกร ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเชิงจิตวิทยา และ อ.กำพล สถิตย์สุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการละลายพฤติกรรม ได้ส่งมอบกิจกรรมแฝงแง่คิด และหลักการเพิ่มศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้นให้กับผู้เรียน ผ่านกรณีศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์ และตัวอย่างจากคลิปวีดีโอ ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งสาระ ความสนุก และแง่คิดดีดี จากการอบรมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความไว้วางใจกับงานอบรมในครั้งนี้
#kctathailand.com
#อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก
#อาจารย์ปุณณวิช ปฎิมาประกร
#อาจารย์กำพล สถิตย์สุข

Please follow and like us:
SHARE