ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ร่วม​ KCT​ กับการจัดอบรมหลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum : 3 Pillars of Success
.
โดยเทรนนิ่งพนักงานผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ในวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา (หลักสูตร 3 วัน)
สำหรับการนำ​ “Agile” ที่เป็นทั้งวัฒนธรรมการทำงานและมีกระบวนการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาปรับใช้ มีวัตถุประสงค์ คือ
1. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และสามารถวิเคราะห์เพื่อปรับหรือ​ ออกแบบระบบงานแบบ Agile ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้
2. ผู้เข้าอบรมได้มี Mindset ที่จำเป็น เพื่อการทำงานด้วยวัฒนธรรม Agile
3. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในกระบวนการ Scrum ครบวงจร ตั้งแต่ ค้นหา User Stories และ​ การจัดลำดับความสำคัญ Product Backlog การจัดทีมงานและปรับปรุงกระบวนการ การทำ​ Sprint Review Sprint Retrospective ที่ถูกต้อง
โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
วิทยากรสถาบัน KCT Academy ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการโครงการและเทคโนโลยี

ขอขอบคุณ ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com

#AgileMindset #KCTacademy #Knowledgecastle #ซอฟต์แวร์พาร์ค #สวทช #Zoom #เทรนนิ่งออนไลน์ #เรียนออนไลน์ #การจัดอบรม #สัมมนา

Please follow and like us:
SHARE