เทคโนโลยีอาจเป็นภัยคุกคามกับหลายๆ องค์กร  แต่สำหรับองค์กรที่มีความพร้อมรับมือ เทคโนโลยี ก็คือโอกาสในการทำงานที่เหนือกว่า และเพิ่มศักยภาพได้มากกว่า

บริษัท ช. การช่าง จำกัด(มหาชน)  องค์กรชั้นนำของเมืองไทยในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค นำบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร  “การใช้งาน BIM(Building Information Modeling) ในการออกแบบก่อสร้าง” โดยมี ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และ อ.มานพ จิตชู  วิทยากรประจำสถาบัน  KCT Academy  เป็นผู้ดำเนินการอบรม เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีในการออกแบบก่อสร้าง เพิ่มศักยภาพการทำงานสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจ   ณ สำนักงานใหญ่ ช. การช่าง  อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ

Please follow and like us:
SHARE