จบลงไปแล้ว กับโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) รุ่นที่ 5

รุ่นสุดท้ายของปี 2565 แล้วพบกับโครงการดีดีแบบนี้ในปีหน้า 2566

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565

✨ผู้นำทางการเมืองในภาวะวิกฤตในส่วนท้องถิ่น โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy

✨การกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น

โดย อ.อัยย์ วีรานุกูล วิทยากรประจำสถาบันKCT Academy

ขอขอบคุณ #กกต. ที่มอบความไว้วางใจให้กับทางสถาบันด้วยดีมาโดยตลอด

#ผู้นำในภาวะวิกฤต

#KCT Academy

#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE