..ขอขอบคุณ ทีมผู้บริหาร ผู้จัดอบรม และบุคลากร บมจ.พราว เรียล เอสเตท

ที่ได้ให้โอกาส KCT Academy โดย อ.กำพล สถิตย์สุข และ อ.วราภรณ์ ไท้สุวรรณ บุคลากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้มากด้วยประสบการณ์ทั้ง 2 ท่าน มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพ ด้านบุคลิกภาพ แก่บุคลากรในองค์กร ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติ ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน อย่างครบถ้วน
Please follow and like us:
SHARE