กองพัฒนาขีดความสามารถ (กข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Acadamy จัดกิจกรรมสัมมนา หลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพและกลยุทธ์การทํางานร่วมกันสําหรับที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs”
.
ภาพบรรยากาศการสัมมนาออนไลน์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษามืออาชีพ ภายใต้กิจกรรมแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย ในหลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพและกลยุทธ์การทํางานร่วมกันสําหรับที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs” ซึ่งจัดกิจกรรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม นายรักษ์ เจริญศิริ ที่ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงาน โดยมี
✨อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy
✨อาจารย์ณรงค์ ทิพกนก วิทยากรประจำ KCT Academy
✨อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรประจำ KCT Academy
เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในวันที่ 6,8-10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณ กองพัฒนาขีดความสามารถ (กข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE