กรุงเทพประกันภัย เสริมความรู้เรื่อง Agile Development: Structure & Team & Method ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy
.
ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร: พัฒนาการทำงานด้วย Agile​ โครงสร้าง ทีมงานและวิธีการ (Agile Development: Structure & Team & Method) ซึ่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นำโดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม นำทักษะความรู้ เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร
.
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564​ ผ่านทางโปรแกรม ZOOM ออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอขอบคุณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาส KCT ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE