กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมหลักสูตร “การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์”
.
จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy และ อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรสถาบัน KCT Academy
ขอขอบคุณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE