กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
.
จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting โดยมีอาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy, Business Consultant เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ให้กับเจ้าน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE