กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุม Online กรอบการศึกษา “แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย”
.
ซึ่งได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy ผู้ดำเนินการนำประชุมในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564​ ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมดีดีในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ให้กับผู้ประกอบการค่ะ
Please follow and like us:
SHARE