ตัวอย่างการสอนของ ผศ. ดร รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ KCT Academy

https://www.youtube.com/watch?v=w1vBSnvJlNY ตัวอย่างการสอนของ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร KCT Academy หลักสูตร Agility and...

ตัวอย่างการสอน ผศ. ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

https://www.youtube.com/watch?v=r4D-l8M6cDU หลักสูตร ทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend