ตัวอย่างการสอนหลักสูตร ปรับ​ Mindset ปลุก​ Passion​ โดย อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก

https://www.youtube.com/watch?v=NzwtnyOCwg8 ภาพ​บรรยากาศการอบรม หลักสูตร 'ปรับ​ mindset ปลุก​ passion​ ในการทำงาน'​ ณ​ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร​ โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และอาจารย์ปุณณวิช ปฎิมาประกร วิทยากรประจำหลักสูตร กิจกรรมเชิงจิตวิทยา

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend