เสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ รุ่นที่5

https://www.youtube.com/watch?v=jp7dOq05Ttc https://www.youtube.com/watch?v=HU6tD7_Su4M https://www.youtube.com/watch?v=5SeNAELG9es https://www.youtube.com/watch?v=cSde594knb4

ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรมหลักสูตร : กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์

https://www.youtube.com/watch?v=VBPvpGjHo7c ผู้เข้าอบรมหลักสูตร กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ (Negotiations Strategie and Processes for Impactful Outcomes) รุ่นที่ 4

ความรู้สึกของผู้เข้าอบรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

https://www.youtube.com/watch?v=59FnR64iDW0 หลักสูตร "หลักการคิดเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนางานแบบก้าวกระโดด (Knowing about Big Data and Integrative Thinking for Jumping Start)

หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Managerial Skills for New-Generation Manager)

https://www.youtube.com/watch?v=XPHcH9MPrZw ความรู้สึกจากผู้เข้าอบรมหลักสูตรจากบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ความรู้สึกจากผู้เข้าอบรมคอร์ส “Beyond mindset for sales person

https://www.youtube.com/watch?v=6HecSjkL3wE พฤกษาเรียลเอสเตท 22-23 พฤษภาคม 2562

คุณชมพูนุช สุทธิธรรม บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SITEM

https://www.youtube.com/watch?v=KnUG1oXPEgo หนึ่งในความประทับใจที่มีต่อ KCT Academy จากลูกค้าคนสำคัญ Sitem บริษัทผู้นำด้านการออกแบบและก่อสร้าง Professional Datacenter ของประเทศไทย

คอร์ส “Learning to Change Lives”

https://www.youtube.com/watch?v=EMpKBmfiq60

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend