ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ แนะนำหลักสูตร Creative Problem Solving

https://www.youtube.com/watch?v=tlsV5NTCgKw ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ จากสถาบัน KCT Academy แนะนำหลักสูตร Creative Problem Solving

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend