ผลงานระดับนานาชาติ PANGKOR DIALOGUE AWARDS 2016 Malaysia (Masterclass in Creative Product Development) Gmark : Good Design Award 2014 Japan Demark : Design Excellence Award 2014 Thailand Research Expo 2012: Platinum Award นักวิจัย นักออกแบบ ที่ปรึกษา นิตยสาร Me style home and living

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend