honda

  ค่ายรถอันดับ 1 ฮอนด้า วางใจให้สถาบัน KCT Academy อบรมพนักงาน CR

  ค่ายรถยนต์อันดับ 1 ของเมืองไทย ที่ได้รับการยกย่องด้านการบริการเป็นเลิศ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำ พนักงาน ฝ่าย Customer Relation จากศูนย์บริการทั่วประเทศ  เข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อผลลัพธ์ยกระดับความสัมพันธ์ (The Effective & Innovative Negotiation)   จากสถาบัน KCT Academy โดยมี 3 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก, อาจารย์พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน และอาจารย์กำพล สถิตย์สุข ร่วมถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตร ที่เน้นการทำกิจกรรม  ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติจริง ได้ความรู้แฝงความสนุก เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าอบรมกันถ้วนหน้า   ณ ห้องประชุม สำนักงาน ฮอนด้า บางชัน

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend