CAAT

  สำนักงานการบินพลเรือน จัดอบรมการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร : การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis Management) (หลักสูตร 1 วัน)

  สำนักงานการบินพลเรือน จัดอบรมการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อพัฒนาบุคลากร . ในหลักสูตร : การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis Management) (หลักสูตร 1 วัน) วันที่ 28 พฤษภาคม​ 256 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy . ขอขอบคุณ สำนักงานการบินพลเรือน ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com #KCTacademy #Knowledgecastle...

  วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม​ 2564 ให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

  คอร์สอบรม วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม​ 2564 ให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making สำหรับผู้ตรวจสอบด้านการบิน โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ​ รู้แทนคุณ​ และอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก​ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #สำนักงานการบินพลเรือน #SystematicThinking #ความคิดเป็นระบบ #KCTacademy #Knowledgecastle www.kctathailand.com

  ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector

  ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน) . เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ (Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด ภายใต้ข้อเท็จจริง เนื้องาน เป้าหมายองค์กร ข้อจำกัดและภายใต้ท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้ง โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ “Systematic Thinking”...

  #คอร์สอบรม ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน)

  #คอร์สอบรม วันนี้ ! ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน) . หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ . เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ (Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด ภายใต้ข้อเท็จจริง เนื้องาน เป้าหมายองค์กร ข้อจำกัดและภายใต้ท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้ง โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ...

  คอร์สอบรม วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ

  คอร์สอบรม วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making สำหรับผู้ตรวจสอบด้านการบิน โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก​ และ​ ดร.รัฐวุฒิ​ รู้แทนคุณ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #สำนักงานการบินพลเรือน #SystematicThinking #ความคิดเป็นระบบ #KCTacademy #Knowledgecastle www.kctathailand.com

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend