Home Our Client Softwarepark

Softwarepark

  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน KCT Academy จัดอบรม จัดคอร์สพิเศษ “Personal in you พลังแห่งบุคลิคภาพ”

  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน KCT Academy จัดอบรม จัดคอร์สพิเศษ "Personal in you พลังแห่งบุคลิคภาพ" . เป็นหลักสูตรที่ช่วยเตรียมพร้อมในการสร้างความประทับใจแรกในการพบกับลูกค้า ทักษะการใช้ภาษาพูดและภาษากาย รวมถึงความเข้าใจในสินค้า ช่วยดึงดูดผู้ฟังให้มีความเข้าใจในการนำเสนองานขององค์กรมากขึ้น ซึ่งคอร์สดังกล่าวอบรมร่วมกับหลักสูตรหลัก "ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิคIT หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ" (Soft Skillathon for IT Professional Collaborative Mindset and Communication Skill) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บรรยายโดย อาจารย์กำพล สถิตย์สุข, ​อาจารย์พีรณัฐ กาพย์กลอน ,อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก​ , ดร.รัฐวุฒิ​ รู้แทนคุณ​...

  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน KCT Academy จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิคIT หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ”

  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบัน KCT Academy จัดอบรม หลักสูตร "ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิคIT หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ" (Soft Skillathon for IT Professional Collaborative Mindset and Communication Skill) . ซึ่งอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องในระดับ IT Professional ในเนื้อหาการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กรอบความคิดเพื่อการทำงานร่วมกันและการแสดงออกทางบุคลิคภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บรรยายโดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรสถาบัน KCT Academy ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการโครงการและเทคโนโลยี และ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ...

  ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ร่วม​ KCT​ กับการจัดอบรมหลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum : 3 Pillars of Success

  ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ร่วม​ KCT​ กับการจัดอบรมหลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum : 3 Pillars of Success . โดยเทรนนิ่งพนักงานผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ในวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา (หลักสูตร 3 วัน) สำหรับการนำ​ “Agile” ที่เป็นทั้งวัฒนธรรมการทำงานและมีกระบวนการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาปรับใช้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทต่าง ๆ และสามารถวิเคราะห์เพื่อปรับหรือ​ ออกแบบระบบงานแบบ Agile ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ 2. ผู้เข้าอบรมได้มี Mindset ที่จำเป็น เพื่อการทำงานด้วยวัฒนธรรม Agile 3. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจในกระบวนการ Scrum...

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend