Home Our Client สกสว

สกสว

  KCT Academy อบรมให้กับบุคลากรวิทยาศาสตร์ สกสว.

  ตลอดปี 2562  สถาบันฝึกอบรม KCT Academy  ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรบริษัท หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสถาบันแขนงต่างๆ ใช้บริการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานในองค์กรของตนอย่างคับคั่ง โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งองกรจากภาครัฐที่ให้ความเชื่อมั่นสถาบัน KCT Academy  นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของ สกสว. เข้าอบรมหลักสูตร Building High Performing Team Program ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน  ร่วมดำเนินการอบรม นำเสนอรูปแบบใหม่ของการฝึกอบรมที่ผสมผสานหลักสูตรเข้มข้น เข้ากับเครื่องมือการสอนที่แปลกใหม่ และกิจกรรมเวิร์คช้อปที่สนุกสนาน  ณ...

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend