Home Our Client กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  กองพัฒนาขีดความสามารถ (กข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Acadamy จัดกิจกรรมสัมมนา หลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพและกลยุทธ์การทํางานร่วมกันสําหรับที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs”

  กองพัฒนาขีดความสามารถ (กข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Acadamy จัดกิจกรรมสัมมนา หลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพและกลยุทธ์การทํางานร่วมกันสําหรับที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs” . ภาพบรรยากาศการสัมมนาออนไลน์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษามืออาชีพ ภายใต้กิจกรรมแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย ในหลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพและกลยุทธ์การทํางานร่วมกันสําหรับที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs” ซึ่งจัดกิจกรรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม นายรักษ์ เจริญศิริ ที่ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy อาจารย์ณรงค์ ทิพกนก วิทยากรประจำ KCT Academy อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรประจำ KCT Academy เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในวันที่ 6,8-10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ...

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบออนไลน์

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบออนไลน์ . การสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนา Compentency ที่จำเป็นต่อการพัฒนาที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมในการลงให้คำปรึกษากับ SMEs กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดร่วมกับ KCT Academy ผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting โดยมี โดยมีทีมผู้สัมภาษณ์ 3 ท่าน นำโดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช​ วิทยากร ประจำ KCT Acadamy อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบันและวิทยากร ประจำ KCT Acadamy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ​ วิทยากร ประจำ KCT Acadamy และทีมวิทยากรจาก​ KCT Acadamy ในวันเสาร์ที่ 28 และ​ 31​...

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting โดยมีอาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy, Business Consultant เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่...

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting โดยมีอาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy, Business Consultant เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ให้กับเจ้าน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร :...

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุม Online กรอบการศึกษา “แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย”

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุม Online กรอบการศึกษา "แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย" . ซึ่งได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy ผู้ดำเนินการนำประชุมในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564​ ที่ผ่านมา ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมดีดีในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ให้กับผู้ประกอบการค่ะ

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุม เพื่อหารือ แนวทางการกำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินสมรรถนะ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy . จัดประชุม เพื่อหารือ แนวทางการกำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินสมรรถนะ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดังต่อไปนี้ - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมทรัพย์สินทางปัญญา - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - กรมส่งเสริมการเกษตร - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม SME ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 วิทยากรโดย อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy และที่ปรึกษาธุรกิจ ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง...

  KCT​ Academy​ ร่วมกับ กองส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, SME Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “​Finacial Literacy SME ใหม่เข้าใจก่อนกู้ รู้ทางแก้หนี้”

  KCT​ Academy​ ร่วมกับ กองส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, SME Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "​Finacial Literacy SME ใหม่เข้าใจก่อนกู้ รู้ทางแก้หนี้" . ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน​ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งวิทยากรโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และ อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรและที่ปรึกษาประจำ KCT Academy ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การเขียนแผนธุรกิจในการขอสินเชื่อ ...

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2564

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ ซึ่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นำโดยอาจารย์ไกรกิติ ทิพย์กนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และทีมงาน เป็นผู้ดำเนินการอบรม ความเฉียบแหลมทางธุรกิจเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีได้อย่างรวดเร็ว พร้อมฝึกการสร้างเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING...

  การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME โปรแกรม ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2564

  การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ วันนี้เป็นวันที่สอง จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2564 ให้ความรู้โดย ทีมวิทยากร จาก KCT Academy ไม่เพียงหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือเพิ่มศักยภาพตนเองเท่านั้น แต่สถาบันฝึกอบรม KTC Academy ยังมีหลักสูตรด้านอื่น ๆ ที่ตอบรับกับเทรนด์ของสังคมในปัจจุบัน -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร...

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ วันนี้ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่​ 8 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2564

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ วันนี้ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่​ 8 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2564 ให้ความรู้โดย ทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125,...

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย วิทยากรประจำ KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125,...

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 โดยอาจารย์ธีรธร คัมภีร์ ทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ทักแชท​ m.me/kcttraining #ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม #การส่งเสริมSME #SME...

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend