Home Our Client กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุม Online กรอบการศึกษา “แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย”

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุม Online กรอบการศึกษา "แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย" . ซึ่งได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy ผู้ดำเนินการนำประชุมในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564​ ที่ผ่านมา ขอขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมดีดีในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ให้กับผู้ประกอบการค่ะ

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุม เพื่อหารือ แนวทางการกำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินสมรรถนะ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy . จัดประชุม เพื่อหารือ แนวทางการกำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินสมรรถนะ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดังต่อไปนี้ - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมทรัพย์สินทางปัญญา - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - กรมส่งเสริมการเกษตร - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม SME ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 วิทยากรโดย อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy และที่ปรึกษาธุรกิจ ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากทุกองค์กรที่เข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง...

  KCT​ Academy​ ร่วมกับ กองส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, SME Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “​Finacial Literacy SME ใหม่เข้าใจก่อนกู้ รู้ทางแก้หนี้”

  KCT​ Academy​ ร่วมกับ กองส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, SME Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "​Finacial Literacy SME ใหม่เข้าใจก่อนกู้ รู้ทางแก้หนี้" . ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน​ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งวิทยากรโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และ อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรและที่ปรึกษาประจำ KCT Academy ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ การเขียนแผนธุรกิจในการขอสินเชื่อ ...

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2564

  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ ซึ่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นำโดยอาจารย์ไกรกิติ ทิพย์กนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และทีมงาน เป็นผู้ดำเนินการอบรม ความเฉียบแหลมทางธุรกิจเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีได้อย่างรวดเร็ว พร้อมฝึกการสร้างเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกล ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING...

  การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME โปรแกรม ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2564

  การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ วันนี้เป็นวันที่สอง จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2564 ให้ความรู้โดย ทีมวิทยากร จาก KCT Academy ไม่เพียงหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือเพิ่มศักยภาพตนเองเท่านั้น แต่สถาบันฝึกอบรม KTC Academy ยังมีหลักสูตรด้านอื่น ๆ ที่ตอบรับกับเทรนด์ของสังคมในปัจจุบัน -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร...

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ วันนี้ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่​ 8 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มีนาคม 2564

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs​ วันนี้ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่​ 8 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2564 ให้ความรู้โดย ทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125,...

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 โดยอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย วิทยากรประจำ KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125,...

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 โดยอาจารย์ธีรธร คัมภีร์ ทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ทักแชท​ m.me/kcttraining #ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม #การส่งเสริมSME #SME...

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 วันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING...

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 โดยทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ...

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

  ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 โดยทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ทักแชท​...

  SSRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ KCT Academy จัดโครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อการเป็นที่ปรึกษาที่ดี “DIProm’s SMART Consultant”

  เมื่อวันที่ 20-24 ก.ค.63และวันที่ 3-7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา SSRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ KCT Academy จัดโครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อการเป็นที่ปรึกษาที่ดี "DIProm’s SMART Consultant" ขอขอบคุณ SSRCกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มอบความไว้วางใจ KCT Academy จัดโครงการที่สำคัญ และมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ นำโดย อ.ไกริติ ทิพกนก ผู้อำนวยการKCT Academy ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการKCT Academy อ.พีรณัฐ กาพย์กลอน ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช ดร.สุรชัย ตรัยวรรณกิจ อ.เปี่ยมศักดิ์ อุไรพันธ์ อ.กำพล สถิตย์สุข อ.ธีรธร คัมภีร์ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ...

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend