Home Our Client สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาบุคคลากร จัดอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 1-2

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักพัฒนาบุคคลากร จัดอบรมออนไลน์ รุ่นที่ 1-2 หลักสูตร เพิ่มศักยภาพในการทำงานและการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบครบวงจรให้กับบุคคลากรและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีในเร็วๆ นี้ โดย คณะวิทยากรสังกัด KCT Academy หลักสูตร กลยุทธ์กการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 1-2 วิทยากรโดย อ.กำพล สถิตย์สุข อ. ธีรธร คัมภีร์ อ.ดร.ณิชานาฎ บรรจงจิตร และอ.ดร.กนกวรรณ ขวัญอ่อน วิทยากรประจำ KCT Academy

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสัมมนา โครงการ พลเมืองศึกษา (Civic Education)

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสัมมนา โครงการ พลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และ อ.อัยย์ วีรานุกูล วิทยากรประจำ KCT Academy ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2565

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ KCT Academy จัด “สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง” ให้กับบุคลากร

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ KCT Academy จัด "สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง" ให้กับบุคลากร.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัด "โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง" ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KTC Academy และ อาจารย์กำพล สถิตย์สุข วิทยากรสร้างสุขประจำ KCT เข้าร่วมการจัดกิจกรรม WALK RALLY หัวข้อ “พัฒนาตนเอง คิดบวกอย่างสร้างสรรค์” ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

  สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก บรรยาย ในหัวข้อ “ผู้นำกับการบริหารในภาวะวิกฤต”

  สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก บรรยาย ในหัวข้อ "ผู้นำกับการบริหารในภาวะวิกฤต" . สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (กกต.) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 ได้จัดอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เข้าร่วมหลักสูตร ในหัวข้อ "ผู้นำกับการบริหารในภาวะวิกฤต" ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy ร่วมบรรยายความรู้ ขอขอบคุณ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร...

  สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญ อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก บรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนา สำนักงาน กกต.สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM&LO)

  สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญ อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการKCT Academy บรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนา สำนักงาน กกต.สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM&LO) -ตามแนวคิด วินัย5ประการ Peter Senge -แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ -แนวทางในการจัดการความรู้ ให้กับตำแหน่งอำนวยการระดับต้นจาก กกต.ทั่วประเทศ ขอขอบคุณที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสำคัญของ กกต. #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง #กกต. #kctathailand.com

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend