ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ส่งทีมผู้บริหารขององค์กรเข้าร่วมการอบรม Public Training ในหัวข้อ เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ขอขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT)ที่ได้ส่งทีมผู้บริหารขององค์กรเข้าร่วมการอบรม Public Training กับ KCT Academyในหัวข้อ เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร.รัฐวุฒิ...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ KCT Academy จัดอบรมในหลักสูตร Creative &Innovative Thinking...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มอบหมายให้ KCT Academy จัดอบรมในหลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน (Creative...

SSRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ KCT Academy จัดโครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อการเป็นที่ปรึกษาที่ดี “DIProm’s SMART...

เมื่อวันที่ 20-24 ก.ค.63และวันที่ 3-7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา SSRC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ...

ทีมอาจารย์จาก KCT Academy จัดอบรม “ปรับ Mindset ปลุก Passion ในการทำงาน”...

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดอบรม "ปรับ Mindset ปลุก Passion...

KCT Academy ร่วมจัดทำหลักสูตร E-Learning ถอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร ให้กับธนาคารออมสิน

สถาบัน KCT Academy ได้รับมอบหมายจาก ธนาคารออมสิน ดำเนิน โครงการการถอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร เพื่อใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (7...

สถาบัน KCT Academy อบรมหลักสูตร ให้กับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ

สถาบัน KCT Academy ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลตำรวจ  นำหลักสูตร  Proactive Leader for Top...

สถาบัน KCT Academy เปิดอบรมหลักสูตร Online ให้กับผู้ประกอบการ SME จาก...

ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue  Center : SSRC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)...

สถาบัน KCT Academy ติดอาวุธ BCP ให้ SP ช่วย SMEsไทย...

สถาบัน KCT Academy ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม...

KCT Academy อบรมหลักสูตรให้ สกสว. ต่อเนื่อง   

สถาบัน KCT Academy  นำหลักสูตร  “Adaptive to Change Build your...

ฮอนด้า ในพนักงาน CR รุ่นที่ 5 เข้าอบรมกับสถาบัน KCT Academy

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  นำพนักงาน ฝ่าย Customer Relation...

สถาบัน KCT Academy อบรมผู้ประกอบการ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน

เป้าหมายของผู้ประกอบการ SMEs อาจเริ่มจากความสำเร็จในการทำธุรกิจ แต่เป้าใหญ่ที่หลายๆ ผู้ประกอบการ SMEs ฝันไว้ คือการนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์...

KCT Academy อบรมพนักงาน CR ฮอนด้า ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4

จากรุ่นแรก มาจนถึงรุ่นที่ 4  ที่พนักงาน ฝ่าย Customer Relation จากศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ  ได้รับความรู้ ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend