Knowledge Castle จับมือ ศอบต. ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนใต้ สู่ Citty of Commerce

Knowledge Castle จับมือ ศอบต. ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนใต้ สู่ Citty of Commerce ทีมผู้บริหาร Knowledge Castle Training Academy สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย โดยไกรกิติ ทิพกนก(ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการบริษัท และนาฎติยา โสมาเกตุ(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปั้นดาวชายแดนใต้" การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้ สู่ความเป็นเลิศแห่งเมืองเศรษฐกิจ City of Commerce โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์(ที่ 2 จากซ้าย) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และกฤษฏ์ ฉันทจิรพร(ขวาสุด) ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี...

KTC เชื่อมั่น KCTA ยกระดับศักยภาพทีมขาย เสริมความรู้มองการตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต

KTC เชื่อมั่น KCTA ยกระดับศักยภาพทีมขาย เสริมความรู้มองการตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต FURTURE MARKET ACCESS STRATEGIES บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KTC ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตของเมืองไทย ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของ Knowledge Castle Training Academy หรือ KCTA สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย เลือกหลักสูตร FURTURE MARKET ACCESS STRATEGIES “กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดด้วยหลักคิดเชิงอนาคต” ที่ให้ความสำคัญกับการทำกลยุทธ์เชิงอนาคต ของอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCTA เสริมศักยภาพให้กับ ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ E.VP, S.VP และ VP ฝ่ายกลยุทธ์การขาย ของบัตรเครดิตกรุงไทย เป็นนักคิดเชิงอนาคตเพื่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ศูนย์ฝึกอบรม KTC...

ลูกค้าต่อเนื่อง หลักสูตร การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

แม้จะเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานถึง 85 ปี และวันนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก แต่ บุญรอดบริวเวอรี่ ก็ไม่เคยที่จะหยุดนิ่งในการพัฒนาทักษะ และความรู้ให้กับพนักงานเพื่อพาองค์กรเดินหน้าอย่างมั่นคง

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend