มูลนิธิคอนราด อาเดเนาวร์​ ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มูลนิธิคอนราด อาเดเนาวร์​ ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง . ในหลักสูตร "การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 17-18​ มิ.ย.​ 2564 โดย ทีมวิทยากรจาก KCT . ขอขอบคุณ มูลนิธิคอนราด อาเคเนาวร์ประเทศไทย ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร :...

กรุงเทพประกันภัย เสริมความรู้เรื่อง Agile Development: Structure & Team & Method ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy

กรุงเทพประกันภัย เสริมความรู้เรื่อง Agile Development: Structure & Team & Method ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy . ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร: พัฒนาการทำงานด้วย Agile​ โครงสร้าง ทีมงานและวิธีการ (Agile Development: Structure & Team & Method) ซึ่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นำโดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม นำทักษะความรู้ เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร . ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564​ ผ่านทางโปรแกรม ZOOM ออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอขอบคุณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย...

มูลนิธิคอนราด อาเดเนาวร์​ ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลปกครอง​ / สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/ มหาวิยาลัยพะเยา

มูลนิธิคอนราด อาเดเนาวร์​ ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลปกครอง​ / สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/ มหาวิยาลัยพะเยา ในหลักสูตร "การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 7-8​ มิ.ย.​ 2564 โดย ทีมวิทยากรจาก KCT . ขอขอบคุณ มูลนิธิคอนราด อาเคเนาวร์ประเทศไทย ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่...

สำนักงานการบินพลเรือน จัดอบรมการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร : การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis Management) (หลักสูตร 1 วัน)

สำนักงานการบินพลเรือน จัดอบรมการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง เพื่อพัฒนาบุคลากร . ในหลักสูตร : การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis Management) (หลักสูตร 1 วัน) วันที่ 28 พฤษภาคม​ 256 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร,ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบัน KCT Academy . ขอขอบคุณ สำนักงานการบินพลเรือน ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com #KCTacademy #Knowledgecastle...

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ . ในหลักสูตร “การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex”

มูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ . ในหลักสูตร "การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม​ 2564 โดย ทีมวิทยากรจาก KCT ขอขอบคุณ มูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทยและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่...

มูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลปกครองและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหลักสูตร “การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex”

มูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย จัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับหน่วยงานความร่วมมือ สำนักงานศาลปกครองและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร . ในหลักสูตร "การฝึกอบรมจัดการประชุมและสัมมนาออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom, MS Team, Cisco Webex, Cisco Jabber ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม​ 2564 โดย ทีมวิทยากรจาก KCT ขอขอบคุณมูลนิธิคอนราด อาเคนาวร์ประเทศไทย ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125,...

ความคิดเห็นจากผู้เรียน คอร์สอบรม หลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ

ความคิดเห็นจากผู้เรียน คอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะ​ บรรยากาศคอร์สเรียน : https://kctathailand.com/.../%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.../ #สำนักงานการบินพลเรือน #SystematicThinking #ความคิดเป็นระบบ #KCTacademy #Knowledgecastle www.kctathailand.com

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดคอร์สอบรมความรู้ให้กับพนักงาน ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดคอร์สอบรมความรู้ให้กับพนักงาน ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy . หลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรทรัพยากรบุคคล สู่ HR Strategic Partner (Blended Learning : Online Self Study-Workshop-Private Mentor) 3 วัน ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม​ 2564 โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ​ รู้แทนคุณ​ , อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก​ และ อาจารย์ธีรธร คัมภีร์ ทีมวิทยากรจาก KCT ซึ่ง Online Self Study โดยใช้ VKNOWS E-learning Platform ก่อนลง Workshop...

วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม​ 2564 ให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

คอร์สอบรม วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม​ 2564 ให้กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making สำหรับผู้ตรวจสอบด้านการบิน โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ​ รู้แทนคุณ​ และอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก​ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #สำนักงานการบินพลเรือน #SystematicThinking #ความคิดเป็นระบบ #KCTacademy #Knowledgecastle www.kctathailand.com

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดคอร์สอบรมความรู้ให้กับพนักงาน ใน หลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรทรัพยากรบุคคล สู่ HR Strategic Partner

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดคอร์สอบรมความรู้ให้กับพนักงาน ด้วยหลักสูตรจากสถาบัน KCT Academy . หลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรทรัพยากรบุคคล สู่ HR Strategic Partner (Blended Learning : Online Self Study-Workshop-Private Mentor) 3 วัน ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม​ 2564 โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ​ รู้แทนคุณ​ , อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก​ และ อาจารย์ธีรธร คัมภีร์ ทีมวิทยากรจาก KCT ซึ่ง Online Self Study โดยใช้ VKNOWS E-learning Platform ก่อนลง Workshop...

ราคาบ้าน กรุงเทพ-ปริมณฑล ไตรมาสแรกปี 64 เพื่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระบุดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาสแรก ปี64 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 0.3% หลังจากที่ลดต่ำลงต่อเนื่องติดต่อกันมา 3 ไตรมาสในช่วงไตรมาส 2 ถึง 4 ปี 2563 . ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรใหม่ๆ ในช่วงที่ผ่านมาที่มีต้นทุนราคาที่ดินสูงขึ้น และเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดสูง แต่ราคาบ้านจัดสรรใน ไตรมาส 1 ปี 2564 ค่อนข้างชัดเจนว่าบ้านจัดสรรยังคงถูกกว่าต้นปี 2563 เล็กน้อย สำหรับการที่รัฐบาลมีมาตรการในการขยายระยะเวลามาตรการการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนองสำหรับบ้านใหม่ ไปจนถึงสิ้นปี 2564 น่าจะมีผลต่อการกระตุ้นตลาดบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์ เนื่องจากยังคงมีหน่วยขายระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลพอสมควร แต่สำหรับบ้านเดี่ยวน่าจะได้รับประโยชน์น้อย ทั้งนี้ เมื่อจำแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่ พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.1 ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล...

ยอดขายอสังหาฯไตรมาสแรกปี 64 โตเกินเป้า !สวนโควิดรอบ 2

ยอดขายอสังหาฯไตรมาสแรกปี 64 โตเกินเป้า !สวนโควิดรอบ 2 . “ออริจิ้น”เผยไตรมาสแรกปี64 ยอดขายกว่า7,500ล้านบาทคาดยอดขายทั้งปีทะลุ 29,000 ล้านบาท“ แสนสิริ ” ปรับเป้ายอดขายไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านบาท ศุภาลัยและพฤกษา เผยยอดขายไตรมาสแรกฉลุย ซึ่งนายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทสามารถสร้างยอดขายโครงการที่อยู่อาศัยในไตรมาส 1/2564 (ม.ค.-มี.ค.2564) ได้ 7,500 ล้านบาท หรือ 26% ของเป้าหมายยอดขายปีนี้ 29,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายจากกลุ่มคอนโดมิเนียม 73% และยอดขายจากกลุ่มบ้านจัดสรร 27% ซึ่งถือเป็นผลการดำเนินงานที่น่าพึงพอใจ ในสภาวะที่ตลาดช่วงต้นไตรมาสได้รับแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ระลอกใหม่ช่วงปลาย ธ.ค.ปีที่ผ่านมา . ขณะที่นายปิยะ ประยงค์...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend