“เราสร้างนักคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรของท่าน อยู่รอดและเติบโตภายใต้ในอนาคตที่ไม่แน่นอน”

“เราสร้างนักคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรของท่าน อยู่รอดและเติบโตภายใต้ในอนาคตที่ไม่แน่นอน” . สิ่งที่คนทำงานในองค์กรยุคหน้าควรต้องปรับตัว และปรับอย่างรวดเร็วอีกด้วยเพื่อช่วยให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต กระแสการพัฒนาบุคลากร อย่างเช่น Reskill-Upskill หรือ Digital Skill เป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากรอย่างมาก แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถให้มีความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ “Business Creativity” เกิดขึ้น . จากประสบการณ์อันยาวนานของทีมวิทยากรและที่ปรึกษาของ KCT พบว่าการสร้าง Business Creativity เป็นสิ่งที่ท้าทายดังที่กล่าวข้างต้น ทีมงาน KCT ได้พัฒนากระบวนการสอน การทำ Workshop และโมเดลที่พัฒนาขึ้นมาเองอย่างมีหลักการและผลงานทางวิชาการ และข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงรองรับ . กับ หลักสูตร : “สร้างนักคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจสำหรับองค์กรยุคหน้า เพื่อความอยู่รอดและเติบโต” (Develop Business Creativity for New Era Organization for Survival and Expansion) (หลักสูตร 2 วัน Online or...

การพัฒนาพนักงานให้เป็น “นักคิด ” มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร

การพัฒนาพนักงานให้เป็น "นักคิด " มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร . "ทักษะการคิด (Thinking skill)" คือ ความสามารถในการคิด จากกระบวนการทำงานของสมอง ต่อการตอบสนองในเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง จะประมวลจากประสบการณ์ การศึกษา สภาพแวดล้อม เป็นต้น . "นวัตกรรม (Innovation)" คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า (Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น . ดังนั้น "การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)" คือการคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าการตอบสนองลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ . เพราะในยุคนี้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจและนวัตกรรม คือ Skill ที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการอยู่รอดและช่วยองค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าทางธุรกิจของบริษัทให้เติบโตด้วย แต่สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ "การสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถให้มีความคิดสร้างสรรค์" . หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร สอบถามได้ที่ ​ m.me/kcttraining...

ในแต่ละวัน การทำงานมักพบเจอปัญหาหลากหลายรูปแบบที่ต้องแก้ไข สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการพัฒนามุมมองความคิดและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีที่นิยมตอนนี้คือการใช้ “Design Thinking”

ในแต่ละวัน การทำงานมักพบเจอปัญหาหลากหลายรูปแบบที่ต้องแก้ไข สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการพัฒนามุมมองความคิดและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีที่นิยมตอนนี้คือการใช้ "Design Thinking" . Design Thinking หรือ กระบวนการคิดในเชิงออกแบบ คือ กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ให้ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งไว้ หาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด . Design Thinking ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจต้นตอของปัญหา และ วิธีการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดตอบโจทย์ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1. Empatize : ต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาคืออะไร ? 2. Define : กำหนดประเด็นปัญหาให้ชัดเจน 3. Ideate ระดมความคิด : การหาไอเดีย ด้วยการระดมความคิด 4. Prototype สร้างต้นแบบที่เลือก : ได้ไอเดียมาแล้ว ก็ต้องลองสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบก่อนนำไปใช้ 5. Test ทดสอบ : ไอเดียและต้นแบบ มีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร . ซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่นในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple,Google,...

KCT Academy : The Customizable Belended Learning

สถาบัน KCT ของเราเป็นองค์กรที่ปรึกษาและฝึกอบรม มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากรมืออาชีพ มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยกรมนุษย์ในมิติอุตสาหกรรมให้กว้างขวางขึ้น เราทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ มากมาย #จุดเด่น ของเราคือ "การออกแบบหลักสูตรเฉพาะ" ที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กรของท่าน โดยมีเครื่องมือและวิทยากรมืออาชีพในหลากหลายธุรกิจ ให้สามารถช่วยพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พัฒนาไปได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ m.me/kcttraining -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #KCTacademy #Knowledgecastle www.kctathailand.com

8 สิ่งที่ควรทำก่อนนอน ช่วยพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น!

8 สิ่งที่ควรทำก่อนนอน ช่วยพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น! . 1. #อ่านหนังสือ หรือ #อ่านบทความ ที่เป็นความรู้ เช่น ความรู้เรื่องพื้นฐานการเลือกหุ้น, ความรู้เรื่องของการบริหารทีม, ภาษา หรือเทคนิคความรู้ต่าง ๆ ที่ชอบ . 2. ใช้เวลาอยู่กับ #ครอบครัวและคนที่เรารัก เพราะ สิ่งสำคัญมากที่สุดของความสัมพันธ์ที่ดี คือ การให้เวลา ใส่ใจที่คุย และรับฟังกับคนในครอบครัว สิ่งนี้ ทำให้ได้เปิดมุมมองเพิ่มมากขึ้น และ แน่นอนว่า มันสามารถช่วยพัฒนาตัวเอง พัฒนาคุณภาพความฉลาดทางอารมณ์ได้อีกด้วย . 3. #หยุดการเล่นมือถือ และคอมพิวเตอร์ จะได้พักสมอง พักสายตา ให้ร่างกาย ได้หยุดพักจากแสงสีฟ้า ที่เราเจอมาแล้วมาทั้งวัน . 4. #หยุดคุยงาน เวลางานและเวลาพักควรแบ่งให้ชัดเจน เพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อน พิจารณาถึงความเหมาะสมถ้าไม่ด่วนและสำคัญก็พักก่อน . 5. #นั่งสมาธิ สัก 5 นาที เพื่อขจัดความคิดที่กระจัดกระจายและฟุ้งซ่าน จิตใจจะสงบขึ้นและมีสติในการจัดการปัญหาได้ดีมากขึ้น . 6. #บันทึกแห่งความสำเร็จ 3 ข้อ ประจำวัน เป็นวิธีการช่วยตะตะกอนความคิดกับอดีตที่ประสบความสำเร็จ...

ในขณะนี้ทั่วโลก เผชิญทั้งวิกฤติโรคระบาด ปัญหาสถานการณ์ทางการเมือง ทั้งระดับโลก แทบทุกธุรกิจต้องเหนื่อยเป็นเท่าตัว ที่ต้องพัฒนา​ ปรับตัว เพื่อความอยู่รอด

ในขณะนี้ทั่วโลก เผชิญทั้งวิกฤติโรคระบาด ปัญหาสถานการณ์ทางการเมือง ทั้งระดับโลก แทบทุกธุรกิจต้องเหนื่อยเป็นเท่าตัว ที่ต้องพัฒนา​ ปรับตัว เพื่อความอยู่รอด เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในอนาคต . ดังนั้น มุมมองต่อความคิด การพัฒนาตนเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาในระดับบุคคลและองค์กร ในมิติของมุมมองของ mindset 5 มิติ องค์กรที่มีผู้นําที่มี Growth mindset และ Fixed mindset มีมุมมองที่แตกต่างกันในทั้ง 5 มิติ และส่งผลกระทบต่อความสําเร็จ ขององค์กรอย่างมาก ได้แก่ 1. มุมมองต่อความพยายาม วินสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า “ไม่ใช่ความแข็งแรง หรือ ความฉลาด แต่เป็น #ความ พยายาม ต่างหากที่จะปลดล็อคพันธนาการที่เก็บ ซ่อนความสามารถที่แท้จริงของเราไว้” คนที่มี Growth mindset เชื่อว่าความพยายามเป็น เครื่องมือในการพัฒนาทักษะ ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะพัฒนาและเรียนรู้มากขึ้น แต่คนที่มี Fixed mindset กลับมองว่า ความพยายามเป็นเรื่องของคน ไม่เก่ง คนที่มีความสามารถไม่จําเป็นแสดงความ พยายามเพราะมีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่กําเนิดอยู่แล้ว ผู้นําองค์กรที่มี Growth...

PUT THE RIGHT MAN TO THE RIGHT JOB “การให้คนที่เหมาะสมให้ทำงานที่เหมาะสม”

PUT THE RIGHT MAN TO THE RIGHT JOB "การให้คนที่เหมาะสมให้ทำงานที่เหมาะสม" . เป็นคำที่หลาย ๆ คนคงคุ้นเคยกับดี ซึ่งเครื่องมือที่ทำให้เห็นได้ชัดว่างานใดหรือตำแหน่งใด ต้องการบุคลากรเช่นใดจึงจะเหมาะสมกับงานนั้น ซึ่งแต่ละงาน จะมีการระบุ Job skill profile อยู่ในตำแหน่งนั้น . #หัวใจสำคัญ ของการระบุ Job skill profile คือการออกแบบและกำหนดหัวข้อของทักษะและความรู้ รวมถึงระดับที่ต้องการ สำหรับแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง KCT มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำให้การนำ Job skill profile ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ . หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตร ทักข้อความได้ที่ ​ m.me/kcttraining หรือ โทร : 02-00302125, 085-939-1593 -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์...

KCT Academy “Blended learning & Customized training course” พร้อมตอบโจทย์ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรที่ดีไซน์เฉพาะองค์กรคุณ

KCT Academy "Blended learning & Customized training course" พร้อมตอบโจทย์ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรที่ดีไซน์เฉพาะองค์กรคุณ . เปิดโลกการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง การเรียนออนไลน์ผ่านมือถือและชั้นเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างบุคลากรด้วยหัวใจ ด้วยการอบรมออนไลน์​ ที่ KCT ปรับและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สามารถอบรมโดยใช้โปรแกรม​ Zoom​ ในการร่วมเรียนรู้​และทำ​ Workshop ไปพร้อม​ ๆ​ กันได้ สนุกและมีความรู้เต็มเปี่ยมค่ะ​ . หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตร ทักข้อความได้ที่ ​ m.me/kcttraining หรือ โทร : 02-00302125, 085-939-1593 -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด #KCTacademy #Knowledgecastle www.kctathailand.com

ผ่านไปอีก 1 ปี โควิด กับดีมานด์อสังหาฯ แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯยังไม่แผ่ว

ผ่านไปอีก 1 ปี โควิด กับดีมานด์อสังหาฯ แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯยังไม่แผ่ว . ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทยส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจากการชะลอการใช้จ่ายของผู้บริโภค แต่ความต้องการซื้อและเช่าในตลาดอสังหาฯ ยังมีอยู่ไม่น้อย เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยในปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการระบาดฯ รอบแรกในปีที่แล้ว . เทรนด์ที่เห็นได้ชัดคือผู้บริโภคหันมาพิจารณาเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ รอบนอก และแถบชานเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทำเลแนวรถไฟฟ้าสายใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้หรือมีแผนเปิดใช้บริการในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับผู้บริโภคต้อง Work From Home ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ต้องกระจุกตัวอยู่ใกล้แหล่งงานย่านใจกลางเมือง . ความต้องการเช่าและซื้อเติบโตกว่าเท่าตัว โดย อันดับ 1 คือ “เขตยานนาวา” เป็นทำเลมาแรงที่สุดในกรุงเทพฯ ได้รับความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นในรอบปีสูงสุดถึง 215% ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่เป็นทำเลที่อยู่ใจกลางเมือง ครอบคลุมแนวถนนพระราม 3 ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตทั้งจากการที่เป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ และมีโครงการพัฒนาของทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่อย่างต่อเนื่อง อันดับ 2 เขตธนบุรีเพิ่มขึ้น 137% อันดับ 3 เขตมีนบุรีเพิ่มขึ้น 132% อันดับ 4 เขตจอมทองเพิ่มขึ้น 114% และอันดับ 5 เขตบางแคเพิ่มขึ้น 113% สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแถบพื้นที่รอบนอกมากขึ้น โดยเลือกพิจารณาความคุ้มค่าของราคากับขนาดที่อยู่อาศัยที่จะได้รับ...

เทรนด์ “Agile” กำลังมาแรงในยุคนี้ แต่จะสำเร็จได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับ “คน”

เทรนด์ “Agile” กำลังมาแรงในยุคนี้ แต่จะสำเร็จได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับ “คน” . ซึ่ง แนวคิด “Agile” = “MINDSET” เป็นะวิธีคิดการทำงานในยุคนี้ (New norm of working culture) เพื่อเป็นการปรับตัวเพื่อสอดรับกับสภาวะแวดล้อม ทั้งเรื่องการปรับรูปแบบในการทำงาน โครงสร้างการทำงานและกระบวนการทำงาน จะทำให้ Project ที่พัฒนาในองค์กรสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว . เพราะ หลักการทำงานแบบ Agile คือการ “ปรับตัวเพื่อสอดรับกับสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว” ซึ่งการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ Agile ไปใช้ได้กับการทำงานในแบบอื่น ๆ ได้ไม่จำกัด โดยพิจารณาร่วมกับบริบทรอบข้างขององค์กร ซึ่งมีหลักกระบวนการ Agile & Scrum Ban เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน . ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลยุคนี้ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทักษะอยู่เสมอ #ขอแนะนำ หลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum :...

ตลาดอสังหาฯ ชานเมืองบูม แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง พลิกโฉมอสังหาริมทรัพย์ชานเมือง

ตลาดอสังหาฯ ชานเมืองบูม แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง พลิกโฉมอสังหาริมทรัพย์ชานเมือง . คอลลิเออร์ส อัปเดตภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-บางซื่อ และช่วงบางซื่อ-รังสิต มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและอยู่ระหว่างการขายไม่ต่ำกว่า 24,522 ยูนิต มูลค่ารวม 101,769 ล้านบาท แบ่งออกเป็นบ้านจัดสรร 8,259 ยูนิต และคอนโดมิเนียมอยู่ระหว่างขาย 16,263 ยูนิต โดยทำเลมีโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบหนาแน่น ได้แก่ พื้นที่ตรงข้ามสนามบินดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต และทำเลช่วงปลายทางเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดง บริเวณตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ด้านตลาดคอนโด สถิติตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 ถึงไตรมาส 1 ปี 2564 พบว่า ผู้ประกอบการมีการลงทุนคอนโดแนวรถไฟฟ้าสายสีแดงมากเป็นอันดับ 4 มีซัพพลายสะสม 9,198 ยูนิต ในเขตกรุงเทพฯ รองจากสายสีน้ำเงิน สายสีส้ม และสายสีเขียวเหนือ แต่หากรวมพื้นที่รังสิต ปทุมธานี...

คอนโดทำเลพระโขนง-อ่อนนุชมาแรง ราคาต่อตร.ม.ต่ำ ผลตอบแทน5%ต่อปี

คอนโดทำเลพระโขนง-อ่อนนุชมาแรง ราคาต่อตร.ม.ต่ำ ผลตอบแทน5%ต่อปี . บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระบุแนวโน้มคอนโดปล่อยเช่าฟื้นตัวหลังโควิด-19 คลี่คลาย เผยดีมานด์จากผู้เช่าต่างชาติ โซนพระโขนง-อ่อนนุช น่าจับตามอง ราคาขายต่อตร.ม.ต่ำกว่าโซนเอกมัย-ทองหล่อ-พร้อมพงษ์ 40-60% และผลตอบแทนการปล่อยเช่า 5% ต่อปี คาดว่า ตลาดอสังหาฯจะสามารถกลับมาฟื้นตัวและเริ่มเห็นภาพในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ตามทิศทางการค้าโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่ที่เริ่มฟื้นตัว ปัจจุบันอสังหาฯช่วงนี้ถือเป็นตลาดของผู้ซื้อ จึงพบว่านักลงทุนหลายรายขยายพอร์ตของตนเองเพื่อรองรับผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง ในส่วนของการลงทุนคอนโดเพื่อปล่อยเช่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย ทำเลที่น่าสนใจและมีโอกาสปล่อยเช่าได้ง่ายจะเป็นทำเลใจกลางย่านศูนย์กลางธุรกิจ แต่เนื่องจากข้อจำกัดของที่ดินทำให้คอนโดในพื้นที่ดังกล่าวมีราคาสูง ค่าเช่าสูง ส่งผลให้ทำเลที่ขยับออกมาอย่างโซนพระโขนง-อ่อนนุช ได้รับความสนใจและมีสัดส่วนผู้เช่าชาวต่างชาติสูง เนื่องจาก เป็นย่านความเจริญใหม่ สภาพแวดล้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้าร้านอาหารมากมาย มีโรงเรียนนานาชาติ จึงตอบโจทย์กลุ่มผู้เช่าต่างชาติทั้งกลุ่มคนทำงานและกลุ่มครอบครัว ในแง่การลงทุนในอสังหาฯมองว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย จะมีดีมานด์จากชาวต่างชาติที่กลับมาในประเทศ และตลาดอสังหาฯ จะค่อย ๆ ฟื้นสู่สภาวะปกติ ดังนั้น สำหรับนักลงทุนที่มีความสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้เพื่อการปล่อยเช่า ช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจจากราคาคอนโดที่มีโปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend