ทำไม องค์กรจึงต้อง Reskill พนักงาน

ในยุคนี้ที่อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญในการรักษาบุคคลากรคุณภาพภายในองค์กร ต้องหมั่นเพิ่มทักษะใหม่ ๆ (Reskill) ให้กับพนักงานอยู่เสมอ เพราะหนึ่งในปัจจัยที่จะสามารถรักษาบุคลากรเก่ง ๆ ไว้ได้คือ "โอกาสในการเรียนรู้" . มาดู 5 ข้อที่เป็นเหตุผล ว่าทำไมองค์กรต้อง Reskill ให้กับพนักงาน 1.เพื่อรักษาพนักงานเก่ง ๆ ไว้กับองค์กร การวัดประเมินทักษะของพนักงานเพื่อทบทวนศักยภาพของพนักงานในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะเริ่ม Reskill ซึ่งจะทำให้พนักงานจะมองเห็นเส้นทางการเติบโตในการทำงานของตนเองและโฟกัสกับเป้าหมาย โดยไม่หาโอกาสใหม่ในองค์กรอื่น ⁣. 2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายการจ้างคนเพิ่ม หากReskill ให้กับพนักงานที่มีอยู่ นอกจากจะช่วยเพิ่มคุณค่าและความสามารถให้พนักงานเดิมแล้ว หากองค์กรต้องการพัฒนาเนื้องานก็จะมีคนที่มีความพร้อมที่องค์กรพึ่งพาได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเทรนนิ่งพนักงานใหม่ ⁣. 3.ดึงดูดพนักงานที่มี Growth Mindset หากองค์กรมองเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน มีการ Upskill และ Reskill พนักงานก็จะเกิดความภูมิใจและการบอกต่อประสบการณ์ดีดี อาจเป็นการเพิ่มโอกาสให้องค์กรได้พนักงานใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้นอีก ⁣. 4.เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร หากพนักงานมีการเรียนรู้ในเชิงกว้างภายในองค์กร ทำให้รู้จักของเขตการทำงานของฝ่ายอื่น ๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร พนักงานจะรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร ลดโอกาสในการลาออกได้ด้วย ⁣. 5.เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและกำลังใจ การเทรนนิ่งช่วยส่งเสริมความมั่นใจต่อองค์กร ทำให้เกิดผลผลิตการทำงานที่ดีให้กับองค์กรต่อไปในอนาคตด้วย . KCT Academy มีหลักสูตรน่าสนใจมากมาย เพื่อพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กรของท่าน เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​...

หัวใจสำคัญขององค์กรก็คือ”ทรัพยากรบุคคล”

หัวใจสำคัญขององค์กรก็คือ”ทรัพยากรบุคคล” . ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูงปัจจุบันนี้ องค์การต่าง ๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งเรื่องการแข่งขันทางการตลาดหรือด้านการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทุกองค์กรต่างจำเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งก็ทำให้พนักงานต้องเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปด้วย ทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทักษะ ลักษณะนิสัยทัศนคติหรือเรียกโดยรวมว่า “สมรรถนะ”ที่ดี พร้อมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน . หลักสูตรนี้จะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรให้กับคุณ หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-การพัฒนาบุคลา/ ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com

การพัฒนาทีมงาน​ ภายในองค์กร​ มักจะเกิดความกลัว 7 ประการที่เราควรรู้เท่าทัน​

คุณ... กำลังมีความกลัวเหล่านี้หรือไม่!? การพัฒนาทีมงาน​ ภายในองค์กร​ มักจะเกิดความกลัว 7 ประการที่เราควรรู้เท่าทัน​ มีดังต่อไปนี้ . 1. กลัวความผิดพลาด หรือความล้มเหลว (Fear of failure) เป็นธรรมดาที่คนเรามีความกลัวผิดพลาด คิดถึงผลที่จะตามมาเพราะกลัวจะถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับในความสามารถ​ ดังนั้น บริษัทที่สนับสนุนพนักงาน​ มองว่านั่นคือโอกาสที่มีค่าในการเรียนรู้และเติบโตแบบก้าวกระโดดสำหรับทีมงานและองค์กร . 2. กลัวการกล่าวถึงปัญหา (Fear of problem confrontation) การกล้ากล่าวถึงปัญหาที่กำลังเผชิญจะทำให้ได้มุมมอง หรือข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถต่อยอดความคิด เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ และสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา . 3. กลัวความแปลกแยก (Fear of diversity) ข้อควรระวังคือ ความเป็นพวกพ้องที่จะเป็นอุปสรรคต่อทีมที่มีความหลากหลาย ต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นจากมุมที่แตกต่าง จะนำไปสู่การเรียนรู้ในมุมใหม่ และการตัดสินใจจากความเห็นและข้อมูลที่รอบด้าน . 4. กลัวผลจากความเสี่ยง (Fear of risk) การกลัวผลจากความเสี่ยงอาจเกิดจากประสบการณ์ด้านลบที่ได้รับจากคนรอบข้าง​เมื่อลองเสี่ยงแล้วเกิดความล้มเหลว ขณะที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในมองว่าความล้มเหลวจากการเสี่ยงคืออีกองค์ความรู้ที่ได้เพื่อนำไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่า . 5. กลัวที่จะขอความช่วยเหลือ (Fear of asking for help) วัฒนธรรมความเกรงใจของคนไทย​...

5 วิธี ส่งเสริม Agile Mindset เพื่อพัฒนาทีมงานในองค์กร

ในยุคทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว​ การส่งเสริม​ Agile Mindset​ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำสามารถปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ลูกทีมก้าวได้ไว​ ไปพร้อมกัน!⁣ ⁣. #AgileMindset คือแนวคิดในการสร้างความคล่องแคล่วในการทำงาน ความยืดหยุ่น และการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ทุกคนในทีมรู้จักร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน⁣ ⁣ 5​ วิธีการที่ช่วยพัฒนาทีม​ในองค์กร ดังนี้ ⁣ โปร่งใส ไม่ปิดบัง มีความรับผิดชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ไม่ปกปิดบางอย่างไว้และการเปิดใจโปร่งใส 100% กับทุกคนในทีมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจ ช่วยกระตุ้นให้การสื่อสารพูดคุยภายในทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น⁣ ⁣. สื่อสารและร่วมมือกัน การทำกิจกรรมอื่น​ ๆ ร่วมกันนอกเหนือจากการทำงาน ก็สามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกภายในทีมได้ ⁣. ฝึกคิดเชิงวิพากษ์ การคิดอย่างรอบคอบ เป็นเหตุเป็นผล เป็นทักษะสำคัญในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการทำงานแบบ Agile ก็คือการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันท่วงที​ ทำให้ลดการเกิดปัญหาที่ยุ่งยากในอนาคต ⁣. นำให้มาก สั่งให้น้อย หัวหน้าทีมปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องเห็น สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมทำตาม ไม่ตีกรอบ ไม่จำกัดว่าต้องทำงานด้วยวิธีไหน แต่จะให้อิสระกับคนทำงาน ที่สำคัญคือจะอยู่ใกล้ๆ คอยซัพพอร์ตเมื่อจำเป็นเพื่อให้ผลออกมาตามเป้าที่วางไว้⁣ ⁣. สนับสนุนทักษะที่จำเป็น การส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่​ ๆ หรือเสริมสกิลที่มีอยู่ให้แกร่งกว่าเดิม เช่น การฝึกอบรม...

เทคนิค Retrieval Practice ดึงพลังพัฒนาบุคลากร

เทคนิค Retrieval Practice ดึงพลังพัฒนาบุคลากร . Retrieval Practice คือ การดึงความจำหรือความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ในสมองออกมา เรียกได้อีกอย่างว่าเป็นการ “ทบทวนความเข้าใจ” ซึ่งจะถูกดึงจาก “ความจำระยะยาว” (Longterm Memory) ไปสู่ “ความจำใช้งาน” (Working Memory) เพื่อตอบคำถาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและความจำเรื่องนั้น ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น . วิธีการทำ Retrieval Practice มี 3 วิธีใหญ่ ๆ คือ 1) พูด : พูดสิ่งที่เราจำได้ให้มากที่สุด 2) เขียน : เขียนด้วยอะไรก็ได้ ให้ได้มากที่สุด และน้อยที่สุดแค่ 2 ข้อก็ได้ 3) ปฎิบัติ : เช่น เขียนพรีเซ้นต์งาน , ทำแก้ปัญหา,...

การใช้เวลาอย่างคุ้มค่า คือ สิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกับบุคคลทั่วไป

#การใช้เวลาอย่างคุ้มค่า คือ สิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกับบุคคลทั่วไป . การวางแผนโดยละเอียดรอบคอบ และใช้เวลาในการมองภาพโดยรวมผลกระทบต่างๆอย่างละเอียดก่อนการลงมือปฏิบัติงาน การมองภาพรวมก่อนลงมือทำให้พวกเขาไม่พลาดจุดสำคัญทั้งทางด้านลำดับขั้นการทำงานและกลยุทธ์ต่างๆ การลงรายละเอียดในแผนงานของพวกเขามีความชัดเจนในด้านการจัดการเวลา ทำให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ เขาแยกเวลาวางแผนกับเวลาทำงานออกจากกันโดยชัดเจน และจะไม่วางแผนตามอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งเคล็ดลับที่สำคัญนั่นการเตรียมตัว วางแผน และบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล และนี่คือสูตรสำเร็จที่จะทำให้การบริหารเวลาของคุณ พาคุณไปสู่ความสำเร็จเก็บพลังความคิดไว้ใช้ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ . ขอแนะนำ​ หลักสูตร: ทักษะการบริหารเวลาและลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Maximize Time and Priority Management) : https://kctathailand.com/highlight/courses/in-house-training/leadership-management-skill/หลักสูตร-ทักษะการบริหา-5/ ————————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining #KCTacademy #Knowledgecastle #การบริหารเวลา

เพราะทางออกของปัญหา “ไม่เคยมีวิธีเดียว”

เพราะทางออกของปัญหา “ไม่เคยมีวิธีเดียว” . #ความสามารถในการแก้ปัญหา มีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการหาทางออกในการบริหารให้เกิดขึ้นในองค์กร และการแก้ปัญหาเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน . #บุคคลากรจึงควรเข้าใจ แนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น การคิดผลิตภัณฑ์ คิดกระบวนการ ตลอดจนการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ เพราะทางออกของปัญหา . หาคำตอบได้ที่ หลักสูตร: ทักษะการคิดแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างนวัตกรรมการทำงานที่ตอบโจทย์ลูกค้าและองค์กร (Creative Problem Solving for Highly competiveness Organization) (หลักสูตร 2 วัน) : https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-ทักษะการคิดแก/ ————————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining #KCTacademy #Knowledgecastle #การแก้ปัญหา

8 เทคนิคการใช้ Mind Map

#การคิดและการสื่อสาร เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในธุรกิจปัจจุบัน ผู้ที่สามารถคิดและสื่อสารได้ชัดเจนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง . Mind Map คือ เครื่องมือในการช่วยคิดและจดบันทึก ใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นแผนภาพ (Visual Tools) แบบเป็นรัศมี โดยมีหัวข้อหลักหรือเรื่องที่สนใจเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วแตกประเด็นเป็นหัวข้อย่อยออกไปรอบ ๆโดยใช้เทคนิคการเชื่อมโยงด้วย ภาพ สี และเส้น เป็นโครงสร้างตามลำดับชั้นออกไปเรื่อย ๆ อย่างสอดคล้องกัน มีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่า Mind Mapping ส่วนในภาษาไทยมีคำเรียกหลายคำ เช่น มายแมพ, มายแมพปิ้ง, แผนผังความคิด, แผนที่ความคิด, แผนภาพความคิด หรือผังมโนทัศน์ความคิด เป็นต้น . เราสามารถแบ่งการใช้ Mind Map เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานได้หลากหลายด้านมาก ๆ ดังนี้ 1. การใช้ Mind Map เพื่อตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต เช่น...

5 ข้อ วิธีการคิดและตั้งคำถามแบบ Critical Thinking

#นักคิดเชิงวิพากษ์ ที่ดี จำเป็นต้องมีทักษะ เพื่อที่จะสามารถใช้วิจารณญาณในการคิดได้อย่างแม่นยำ ทั้งการสังเกต การวิเคราะห์ การตีความ การสะท้อนความคิด การประเมินผล การเปรียบเทียบ การอธิบาย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ . สำหรับการฝึกฝนวิธีคิดแบบ Critical Thinking สิ่งที่ต้องตระหนักถึง มี 6 ข้อ ดังนี้ 1. ใครเป็นคนพูด (Who) คนพูดเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่ คนพูดเป็นคนที่มีความเหมาะสมหรืออยู่ในตำแหน่งที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน สิ่งที่พูดนั้นสำคัญมากน้อยแค่ไหน 2. พูดเรื่องอะไร (What) สิ่งที่พูดนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น ข้อเท็จจริงนั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ 3. พูดที่ไหน (Where) สิ่งที่พูดนั้นเป็นการพูดในที่ชุมชนหรือการพูดแบบส่วนตัว มีทางเลือกมากน้อยแค่ไหน 4. พูดเมื่อไหร่ (When) สิ่งที่พูดเกิดก่อนหรือหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วงเวลานั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน 5. พูดเพื่ออะไร (Why) คนพูดได้บอกเหตุผลในสิ่งที่พูดหรือการนำเสนอความคิดเห็นหรือไม่ คนพูดพยายามทำให้ตัวเองดูดีหรือคนอื่นดูแย่หรือไม่ 6. พูดอย่างไร (How) คนพูดมีความสุข เศร้า หรือ โกรธในขณะที่พูดหรือไม่ คนพูดพูดตามที่เขียนหรือเข้าใจสิ่งที่พูดจริง ๆ เราเข้าใจในสิ่งที่เค้าพูดหรือไม่ . และสิ่งสำคัญในการจะเข้าใจวิธีการนั้นต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาด้วย...

Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์ คืออะไร?

ในการทำงานยุคใหม่ นอกจากจะต้องมีทักษะความรู้ในการทำงานทั้ง Hard Skill และ Soft Skill แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที . ดังนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักกับ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คือ หลักการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของความเสี่ยงหรือประเด็นปัญหาตามข้อเท็จจริง ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยปราศจากอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตัว ความคิดเห็น หรืออคติ กล่าวคือ มุ่งเน้นไปยังข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพียงอย่างเดียวและใช้หลักตรรกะเหตุผล ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ความเป็นระเบียบในการทำให้เป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์ ประเมินและการตีความเพื่อเกิดการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่นักคิดเชิงวิพากษ์จะสามารถวาดภาพและเชื่อมโยงเรื่องราวและข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีเหตุมีผล โดยสามารถเลือกประเมินข้อมูลที่มีประโยชน์ ตัดสิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกจากกระบวนการความคิดได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการทำงานยุคใหม่ เพราะจะทำให้การคิด การทำงานเกิดความแม่นยำ . ขอแนะนำ​ หลักสูตร: การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก (Critical Thinking and Complex Problem Solving) ( 2...

คุณกำลังทำงานหนัก จนเริ่มเหนื่อยล้าอยู่หรือไม่!? มาเช็กลิสต์ 8 วิธี เพิ่ม ‘Work Passion’ ในวันหมดไฟ

คุณกำลังทำงานหนัก จนเริ่มเหนื่อยล้าอยู่หรือไม่!? มาเช็กลิสต์ 8 วิธี เพิ่ม 'Work Passion' ในวันหมดไฟ . ในการทำงานของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ย่อมมีปัญหามากมายที่ต้องเผชิญ ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่องค์กรต้องดูแลและให้ความสำคัญพนักงาน นอกจากการพักผ่อนที่ต้องเพียงพอแล้ว 8 ข้อนี้ คือสิ่งที่หัวหน้างานและองค์กรอย่ามองข้ามที่จะส่งเสริม . 1. Meaningful Work การรับรู้ว่างานที่ทำมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อองค์กร 2. Autonomy มีอิสระในการทำงานหรือขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ 3. Collaboration การทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจภายในกลุ่ม และระหว่างทีม 4. Fairness ความเป็นธรรมของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5. Recognition การยอมรับหรือยกย่องในผลงานและการกระทำของพนักงาน 6. Career Growth การเติบโตในหน้าที่การงาน 7. Connectedness to Colleagues การสร้างสัมพันธ์หรือความสนิทสนมกับพนักงานคนอื่น ๆ 8. Connectedness to Leader การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเราและหัวหน้างานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ . KCT เชื่อว่า ทุกคนอยากขจัดปัญหา ‘ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) และไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก หากวันใดที่เหนื่อยให้หยุดพักให้เต็มที่แล้วกลับมาลุยกันใหม่ จะช่วยหยุดภาวะหมดไฟ...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend