“คิดบวก” ช่วยเพิ่มศักยภาพของทีมงาน

“คิดบวก” ช่วยเพิ่มศักยภาพของทีมงาน . บ่อยครั้งในการทำงานร่วมกัน อาจมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน จึงทำให้คนเรานั้นมีวิถีในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่ละคน หรือต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ จนเกิดสภาพที่ชาชินจนทำให้ยากแก่การพัฒนาตนเองของพนักงาน . การ “คิดบวก” เป็นวิธีการที่ สามารถช่วยปรับกระบวนทัศน์สู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งช่วยเชื่อมโยงพลังความคิดบวกสู่การสร้างสมดุลและความสุขในชีวิตส่วนตัวและการทำงานอีกด้วย . #แนะนำคอร์ส หลักสูตร เพิ่มศักยภาพของทีมทำงานด้วยความคิดบวก (Boost up Team with Positive Thinking) (หลักสูตร 1 วัน) : https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-เพิ่มศักยภาพขอ/ . หลักสูตรนี้เป็นการอธิบายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการมี "มุมมองความคิดเชิงบวก"กับการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพื่อสร้างกับมุมมองความคิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการคิดที่ปรารถนาดี ที่นำไปสู่การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี การกระทำที่ดี ซึ่งสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการทำงานที่ดี จนกลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ ทีมที่มีประสิทธิผลสูงขององค์กรนั้น ๆ ต่อไป โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ ————————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท...

Team Work อย่างไรให้มีคุณภาพ

Team Work อย่างไรให้มีคุณภาพ . การทำงานเป็นทีม นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในทุกองค์กร เพราะเราไม่สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงคนเดียวได้ จะต้องมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันให้สำเร็จและทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว . แนวทางการทำงานเป็น Teamwork มี 6 ข้อ ดังนี้ 1. เข้าใจการทำงานของตนเองและผู้อื่น ความเข้าใจถึงการทำงานของผู้อื่นในทีม นำข้อดีแต่ละฝ่ายมาเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 2. สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน การทำงานเป็นทีม ควรเริ่มวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อโฟกัสเป้าหมายในการเดินไปข้างหน้าร่วมกัน 3. สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละคน กำหนดหน้าที่และภาระงานของแต่ละคนตามความสามารถ 4. มีความจริงใจต่อกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แต่ละอันให้เข้ากันประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้รองรับการทำงานซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและลดความผิดพลาดของงาน 5. สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Outing/Meeting และช่วยลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงาน 6. เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ มีข้อเสนอแนะที่ดีให้เพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอ . #แนะนำคอร์ส หลักสูตร: การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Building High Performing Team) (หลักสูตร 1วัน) : https://kctathailand.com/.../C-Outline_Building%20High... ————————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง...

คิดจะทำธุรกิจอย่าแทงม้าตัวเดียว

คิดจะทำธุรกิจอย่าแทงม้าตัวเดียว . เมื่อคิดจะทำธุรกิจจงอย่าแทงม้าแค่ตัวเดียว หรืออย่าฝากไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว เพราะถ้าตะกร้านั้นเป็นอะไรไป ไข่ก็จะเสียหายทั้งหมด . ธุรกิจไหนก็ตามที่อยู่ได้โดยการพึ่งพาลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว หรือช่องทางการขายเพียงช่องทางเดียว ถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงอย่างมากในยุคนี้ หรือแม้แต่การที่เรามีหลายช่องทางการขายแต่การมีเพียงธุรกิจเดียวก็ถือว่ามีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน . ฉะนั้นถ้าเรายิ่งมีหลายธุรกิจหลายกลุ่มลูกค้าและหลายช่องทางการขายมากเท่าไหร่ก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีมากเท่านั้น อาจารย์ นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เจ้าของหลักสูตร Mind Tranformation วิทยากรและที่ปรึกษาประจำ KCT Academy ——————————————–——–——– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #CEONoppakrit #inspiration #mindsets #สร้างชีวิต #พลิกธุรกิจจากชีวิตติดลบ #Knowledgecastle www.kctathailand.com

10 วิธีการทำงานอย่างมืออาชีพ

ความเป็น #มืออาชีพ เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน บ่งบอกถึงการมีวุฒิภาวะและความน่าเชื่อถือในการทำงาน ฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ ถ้าหากอยากเป็น มืออาชีพ . ด้วย 10 วิธีทำงานอย่างมืออาชีพ ดังนี้ 1. ทำงานให้ทันเวลา : โดยมีการทำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้ทำได้เสร็จตามกำหนดเวลา 2. จงสุภาพเข้าไว้ : การเป็นคนสุภาพเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมากและบ่งบอกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 3. ไม่นินทา : ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องปกติในสังคมและอาจจะทำได้ยาก แต่หากคุณหลีกเลี่ยงได้ จะทำให้เกินผลดีในการทำงานแน่นอน 4. ยอมรับคำวิจารณ์ : การที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้ตัวคุณสามารถนำมาต่อยอดพัฒนางานตนเองได้ก้าวไกลมากขึ้น 5. "ทำ" ให้มากขึ้น : นอกจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ดีแล้ว ควรมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ บ้าง 6. แต่งตัวให้ดูเหมาะสม : การแต่งตัวให้เหมาะกับกาละเทศะในการติดต่องาน เป็นการส่งเสริมให้คุณมีความน่าเชื่อถือและเป็นการพัฒนาตนเองด้านบุคคลิคภาพอีกด้วย 7. คุณต้องแยกชีวิตการทำงานออกจากชีวิตส่วนตัว : เวลางานและเวลาส่วนตัวควรมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน เพื่อความบาลานซ์ของชีวิต จะทำให้งานไปได้ีมากขึ้นด้วย 8....

ในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าในระดับไหนขององค์กร สิ่งสำคัญที่จะต้องมีในการที่จะบริหารคนให้สร้างผลงานที่ดีได้นั้น สิ่งนั้นก็คือ “การยอมรับ” (Recognitions)

ในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าในระดับไหนขององค์กร สิ่งสำคัญที่จะต้องมีในการที่จะบริหารคนให้สร้างผลงานที่ดีได้นั้น สิ่งนั้นก็คือ “การยอมรับ” (Recognitions) . แล้ว Recognitions สำคัญอย่างไร? กับพนักงานในองค์กร เชื่อหรือไม่ว่าพื้นฐานของคนทั่ว ๆ ไป เมื่อทำดีก็ย่อมต้องการได้รับการยกย่อง ซึ่งจะส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานทำให้มีผลงานที่ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด . วิธีการ สร้าง Recognitions สำหรับหัวหน้างาน ดังนี้ การให้คำชื่นชมที่จริงใจแก่พนักงาน ️สอบถามความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ️ทำให้เขารู้ว่า เรายอมรับในฝีมือของผู้ใต้บังคับบัญชา ️ใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในองค์กร . KCT มีหลักสูตรสำหรับหัวหน้า ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #KCTacademy #Knowledgecastle #Recognitions #การยอมรับ #HR...

การพัฒนาบุคลิคภาพและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก​” ช่วยให้ปิดดีลการขายที่ยาก​ ให้สำเร็จดั่งใจ

"การพัฒนาบุคลิคภาพและการวิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก​" ช่วยให้ปิดดีลการขายที่ยาก​ ให้สำเร็จดั่งใจ . ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุปัจจัยหลาย ๆ ด้านทั้ง ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาของเทคโนโลยี เทคนิคการก่อสร้างที่ตอบโจทย์การออกแบบเพื่อความสบายมากขึ้น ตลอดจนคู่แข่งที่มีเทคนิคการขายหลากหลาย มีเครื่องมือการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพไม่ต่างจากเรา ทำให้ ความยากที่จะปิดดีลขายก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับ หลักการทางจิตวิทยาการขายและกลยุทธ์ต่าง​ ๆ​ ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยทำให้ การขายสำเร็จตามที่ตั้งใจ . หลักสูตรนี้ถูกออกแบบใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Adult Learning ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจ ทั้งให้มีการยกเคสที่เกิดขึ้นจริง และ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ ทั้งที่กรณีที่สำเร็จและล้มเหลว มาตั้งเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ขบคิดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที . ตัวอย่าง หัวข้อการฝึกอบรม Mind Set นั้นสำคัญไฉน? ทำความเข้าใจ วิธีคิดของคนระดับโลกที่ประสบความสําเร็จในฐานะ นักขาย การพัฒนา Mind Set 12พฤติกรรมที่นำคุณสู่ผลลัพธ์ใหม่ (Paradigm Shift) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสําเร็จ การสื่อสารเพื่องานขายยุคดิจิตัล ...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการอบรม Online รุ่นที่ 3 หลักสูตร “ถอดบทเรียนเซียน เรื่องหนี้ บริหารเงินดี มีทางรอด” สำหรับ SME

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการอบรม Online รุ่นที่ 3 หลักสูตร “ถอดบทเรียนเซียน เรื่องหนี้ บริหารเงินดี มีทางรอด” สำหรับ SME . โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล รังสิพล เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วง Covid-19 ซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดอบรม Online รุ่นที่ 3 ได้เชิญวิทยากรอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy ,อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรสถาบัน KCT Academy บรรยายในหัวข้อ "ขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการบริหารจัดการหนี้" , หลักการบริหารการเงิน เพื่อความมั่นคง , อาจารย์นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร CEO Noppakrit แชร์ประสบการณ์ การบริหารจัดการเงินและหนี้สินจากจุดที่ติดลบ และโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์...

การปลูกฝัง “ค่านิยามใหม่” ด้วยการคิดแบบดิจิทัล

ท่ามกลางเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าในปัจจุบัน ปฎิเสธไม่ได้ว่าระบบดิจิทัลได้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายในยุค 2021 ที่เราต้องปรับตัว และพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลอยู่เสมอ ซึ่ง "การปลูกฝังค่านิยมใหม่ ด้วยความคิดแบบดิจิทัล" มีความสำคัญมาก ประกอบไปด้วย . การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ การออกแบบการโต้ตอบ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปราดเปรียวเสมอ พร้อมรับมือ Disruption พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดของเรา ใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการของคุณ . หากองค์กรใด แสวงหาวิธีการดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จ ในยุค Digital Transformation ที่ดิจิทัลกำลังปฏิวัติวิธีการดำเนินธุรกิจในขณะนี้ KCT มีหลักสูตรพร้อมปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน สนใจคอร์สเรียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ​ m.me/kcttraining ————————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. ติดต่อ : 02-00302125, 085-939-1593 #KCTacademy #Knowledgecastle #digital #ค่านิยม​ #ความคิดแบบดิจิทัล

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Digital Mindset” ทัศนคติที่จะเปลี่ยนให้คุณมี Digital Skill

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Digital Mindset” ทัศนคติที่จะเปลี่ยนให้คุณมี Digital Skill . วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 20:00 - 21:00 น. . โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน Knowledge Castle Training จำกัด (KCT Academy) -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #KCTacademy #Knowledgecastle #Seminar #สัมมนา #สัมมนาฟรี #DigitalSkill #HUMAN #DigitalMindset #DigitalTransformation #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #DTABETA #DigitalTalentAcademy #digital #CAMT

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท​ ในหัวข้อ "ทักษะเฉพาะของมนุษย์สำหรับยุคดิจิตัล" . สำหรับหัวข้อ​สัมมนาออนไลน์ "ทักษะเฉพาะของมนุษย์สำหรับยุคดิจิทัล" (The Human only skills) เกี่ยวกับ หลักการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI และเทคโนโลยี ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับ การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI และเทคโนโลยี หลักการพัฒนาตนเองให้มีทักษะต่าง ๆ บรรยายโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากรและที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา​ 10.00 น. - 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom...

สร้างองค์กร “แห่งความสุข” ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ [HAPPINESS IN ORGANIZATION]

สร้างองค์กร "แห่งความสุข" ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ HAPPINESS IN ORGANIZATION . องค์กรของคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ไหม? ขาดสีสันในการทำงาน ขาดบรรยายการทำงานเป็นทีม ขาดรอยยิ้มบนใบหน้า ให้ 'เรา เติมเต็มสิ่งเหล่านั้นให้องค์กรคุณ" ด้วยประสบการณ์สร้างสุขให้กับองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 30 ปี โดย อาจารย์กำพล สถิตย์สุข Entertainer สร้างสุขประจำ KCT Academy . หากหน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจ สอบถามได้ที่​ m.me/kcttraining -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #KCTacademy #Knowledgecastle #สร้างสุข #สร้างองค์กรแห่งความสุข #HAPPINESS www.kctathailand.com

การกำหนดเป้าหมาย สำคัญอย่างไรต่อองค์กร

“#ความสำเร็จ” คือ การไปถึงเป้าหมายที่ดีและมีคุณค่าในจิตใจ ด้วยการวางแผนอย่างไตร่ตรอง เพื่อการชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ขวางหน้า . ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายขององค์กร เป็น "หัวใจสำคัญ" ในการกำหนดทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทุกมิติ ไปสู่การมองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตขององค์กร . #เป้าหมายที่ดี ควรมีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้วยความละเอียด รอบคอบ วิเคราะห์ที่ คม ชัด ลึก จนสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กร ที่เป็น “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal) ถือเป็นเป้าหมายหลักสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารอย่างทั่วถึง โดยแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร จะต้องนำมาพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของตน ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลักดังกล่าว . #แนะนำคอร์ส หลักสูตร : หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน (Goal Setting and Action Planning for Supervisor) : https://kctathailand.com/courses/หลักสูตร-หัวหน้างานกับก/ ————————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. ติดต่อ : 02-00302125,...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend