มรธ. ร่วมกับ KCT จัดอบรมปรับ Mindset เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มรธ. ร่วมกับ KCT จัดอบรมปรับ Mindset เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ . มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร "Mindset กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ" เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรจาก KCT ACADEMY คุณไกรกิติ ทิพกนก อาจารย์กำพล สถิตย์สุข คุณวราภรณ์ ไท้สุวรรณ และคุณนาฏติยา โสมาเกตุ โดยการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 88 คน ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟรอนท์ รีสอร์ท...

Agile Transformation กระบวนการความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าขององค์กร

"Agile Transformation กระบวนการความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าขององค์กร" . องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความสามารถในการรับมือความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคนิค 3 ประการ คือ - Think Big : คิดใหญ่ - Critical Need : เริ่มเล็ก - Scale Fast : ขยายเร็ว . ซึ่งการนำปรับใช้ Agile จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์หรือ StrategicManagement ดังนั้น KCT จึงออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยในงานยุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน การตั้งตัวชี้วัด การใช้แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อการประเมินผลและพัฒนา และท าให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ทั้งหมดกับการปรับองค์กรสู่ Agile Organizationผ่านการอบรมที่เน้น Workshop ควบคู่กับการบรรยาย นำเสนอทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ผู้อบรม ที่พร้อมทำให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้งานได้จริงทันที เพื่อความสำเร็จขององค์กร . ข้อมูลหลักสูตร : https://kctathailand.com/highlight/courses/in-house-training/iso-kpi-agility-kaizen/โปรแกรม-พัฒนาองค์กรเพื/ เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​...

การทำงานอย่างมี “ยุทธศาสตร์” เป็น #หัวใจสำคัญ ที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

การทำงานอย่างมี "ยุทธศาสตร์" เป็น #หัวใจสำคัญ ที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ให้สร้างความผลลัพธ์ที่องค์กรพึงประสงค์ . KCT ขอแนะนำหลักสูตรเพื่อความสำเร็จ สำหรับคุณ... หลักสูตร : การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (2 วัน) : https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-การบริหารเชิง/ . หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ . เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ m.me/kcttraining WALK IN WISDOM -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 www.kctathailand.com #KCTacademy #Knowledgecastle #StrategicManagement #การบริหารเชิงกลยุทธ์ #การบริหาร...

“ความสำเร็จ” เชื่อมโยงกับการลงมือปฏิบัติ แม้พวกเขาจะทำพลาด แต่ก็ไม่ยอมล้มเลิกกลางคัน

"ความสำเร็จ" เชื่อมโยงกับการลงมือปฏิบัติ แม้พวกเขาจะทำพลาด แต่ก็ไม่ยอมล้มเลิกกลางคัน . คนเราทุกคนก็ย่อมหวังที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น แต่เส้นทางที่จะประสบความสำเร็จของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันออกไปตามแนวทางและแนวความคิด ความพยายามของแต่ละบุคคลด้วย . KCT ขอแนะนำหลักสูตรเพื่อความสำเร็ว สำหรับคุณ... หลักสูตร : ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิค IT (Soft Skillathon For IT Tech Professional) : https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-ทักษะแห่งความ/ หลักสูตร : พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อความสำเร็จ สำหรับกิจการด้าน Digital (Entrepreneurship Development for Success for Digital Business) : https://kctathailand.com/highlight/courses/in-house-training/crisis-management/หลักสูตร-พัฒนาผู้ประกอ/  เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ m.me/kcttraining WALK IN WISDOM -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy...

8 Soft Skill สำคัญแห่งโลกยุคใหม่ ที่ไม่มีไม่ได้แล้ว

8 Soft Skill สำคัญแห่งโลกยุคใหม่ ที่ไม่มีไม่ได้แล้ว . สำหรับชาวออฟฟิศในปัจจุบัน นอกจากการพัฒนา Hard Skill ที่ต้องถนัดและเชี่ยวชาญแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมี Soft Skill เพื่อความสำเร็จในอาชีพ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ . 1. #การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุด ที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ พิจารณาวิธีแก้ปัญหาได้หลากหลาย โดยไปปักหลักเชื่อโดยขาดเหตุผลหรือหลักฐานมาประกอบก่อนการตัดสินใจ . 2. #ความคิดสร้างสรรค์ (Creative and Innovative Mindset) หลายคนอาจจะมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น Soft skill ที่ต้องมีอยู่ในเฉพาะคนวงการศิลปะหรือเป็นศิลปินเท่านั้น จริง ๆ แล้วเป็นทักษะที่ทุกอาชีพควรมีเพราะงานที่ต้องอาศัยจินตนาการและการวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์นั้น 'ยากจะถูกแทนที่' และจำเป็นในการคิดค้นเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ขององค์กร . 3. #การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด (Active Learning) เพราะโลกแห่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเ เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดสัมมนา หลักสูตร “Train the trainer KCT’s style” ให้กับบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดสัมมนา หลักสูตร "Train the trainer KCT’s style" ให้กับบุคลากร โดยได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KTC Academy อาจารย์รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรประจำ KCT Academy และ อาจารย์กำพล สถิตย์สุข วิทยากรสร้างสุขประจำ KCT เข้าร่วมการบรรยายความรู้​ ในหัวข้อ "Train the trainer KCT’s style" การเรียนแบบผสมผสาน online และ on-site (Blend Learning) ซึ่งได้มีการจัด Work...

พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร

#แนะนำหลักสูตรวันนี้ >>> พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) (6วัน) สามารถช่วยองค์กรของคุณสร้างกรอบความคิด ยุทธศาสตร์พร้อมกับการปรับรูปแบบองค์กรอย่างเหมาะสมได้ ในหลักสูตร 6 วัน ซึ่งในวันที่ 6 จะเรียนรู้ในหัวข้อ "มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนขององค์กร สู่ Agile Organization" - การทำงานของผู้นำการปรับเปลี่ยน Change Agent and Leadership - Transformation Strategy ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง - Digital Infrastructure tranformation strategy การปรับองค์กรดิจิตอลและโครงสร้างพื้นฐาน - เครื่องมือทางดิจิตอลที่สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น Big Data/Blockchain Technology/Artificial Intelligence (AI) VR...

พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร

#แนะนำหลักสูตรวันนี้ >>> พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) (6วัน) สามารถช่วยองค์กรของคุณสร้างกรอบความคิด ยุทธศาสตร์พร้อมกับการปรับรูปแบบองค์กรอย่างเหมาะสมได้ ในหลักสูตร 6 วัน ซึ่งในวันที่ 5 จะเรียนรู้ในหัวข้อ "ความเข้าใจลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนองค์กร" - พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป Behavior of Client / Client Engagament / Competitiveness Change - การวิเคราะห์ลูกค้าแบบเจาะลึก Client Analysis Client Behavior VS Social Behavior / New Emergency Readiness / New Culture...

6 Workshop ในหลักสูตร พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) (6วัน) สามารถช่วยองค์กรของคุณสร้างกรอบความคิด ยุทธศาสตร์พร้อมกับการปรับรูปแบบองค์กรอย่างเหมาะสมได้

6 Workshop ในหลักสูตร พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) (6วัน) สามารถช่วยองค์กรของคุณสร้างกรอบความคิด ยุทธศาสตร์พร้อมกับการปรับรูปแบบองค์กรอย่างเหมาะสมได้ . Workshop Day 1 : "Futuristic Thinking and Scenarios for Agile Framework" เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ จะต้องเผชิญและปรับตัว และความเป็นไปได้ในการปรับสู่ Agile Workshop Day 2 : "Agile Mindset Build-up" รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลการจัดการทีมงานและการสร้าง Mindset ของพนักงานให้พร้อมเพื่อการทำงานแบบ Agile ที่ต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นอยู่เสมอ Workshop...

10 วิธี เป็นนักตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

10 วิธี เป็นนักตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ . ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดมืออาชีพ หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำตลาดออนไลน์ด้วยตัวเอง บางคนอาจมีไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา บางคนต้องฝึกฝนจนกว่าจะเก่ง สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีเหมือนๆ กันคือ ความเป็นมืออาชีพ สวมวิญญาณนักการตลาดออนไลน์ มาดูกันว่า 10 ลักษณะที่จำเป็นต้องมีในการทำตลาดออนไลน์คืออะไร 1. #การเชื่อมโยงข้อมูล การตลาดออนไลน์มีความซับซ้อน และมีเทคนิคต่าง ๆ มากมาย ที่นักการตลาดจะต้องรู้จักการใช้ Social media อย่างเข้มข้น ผสมความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เมื่อคุณเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้แล้ว ก็จะมีโอกาสที่การทำการตลาดจะประสบความสำเร็จ 2. #มีความอดทน การทำตลาดออนไลน์ในปัจจุบันอาจดูรวดเร็ว วันสองวันก็เห็นผลตอบรับ แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณี แม้ว่าแคมเปญของคุณอาจไม่เห็นผลใน 1 เดือน หรือ 1 ปี คุณก็ต้องพร้อมที่จะทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่เป้าหมายโดยไม่สูญเสียความตั้งใจ บางครั้งผลตอบรับในระยะสั้นก็อาจทำให้เราหมดกำลังใจได้ง่าย แต่ถ้าคุณอดทน ผลลัพธ์ก็จะคุ้มค่ากับการรอคอย 3. #เรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่อง การตลาดออนไลน์มีช่องทางที่เกิดใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ ทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยิ่งยุคสมัยนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์...

KCT Academy ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ บ้านมูโน๊ะ อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส

KCT Academy ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ บ้านมูโน๊ะ อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส วันที่ 4 มีนาคม 2565 อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ร่วมกับ บริษัท San Frozen Fruit จำกัด , สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม และ Kin Academy รวมพลังเข้าช่วยเหลืออุทกภัย "ร่วมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชาวมูโน๊ะ" พบว่ายังมีกว่า 165 ครัวเรือน ขาดหม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ไม่มีอุปกรณ์หุงหาอาหาร ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING...

NS BlueScope Thailand วางใจให้สถาบัน KCT Academy อบรมพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตร การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills)

NS BlueScope Thailand วางใจให้สถาบัน KCT Academy อบรมพนักงาน พนักงาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าอบรมหลักสูตร การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) จากสถาบัน KCT Academy โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy ถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตร ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าอบรมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา . ขอขอบคุณ บริษัท เอ็นเอส...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend