ทำไม องค์กรจึงต้อง Reskill พนักงาน

ในยุคนี้ที่อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญในการรักษาบุคคลากรคุณภาพภายในองค์กร ต้องหมั่นเพิ่มทักษะใหม่ ๆ (Reskill) ให้กับพนักงานอยู่เสมอ เพราะหนึ่งในปัจจัยที่จะสามารถรักษาบุคลากรเก่ง ๆ ไว้ได้คือ "โอกาสในการเรียนรู้" . มาดู 5 ข้อที่เป็นเหตุผล ว่าทำไมองค์กรต้อง Reskill ให้กับพนักงาน 1.เพื่อรักษาพนักงานเก่ง ๆ ไว้กับองค์กร การวัดประเมินทักษะของพนักงานเพื่อทบทวนศักยภาพของพนักงานในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะเริ่ม Reskill ซึ่งจะทำให้พนักงานจะมองเห็นเส้นทางการเติบโตในการทำงานของตนเองและโฟกัสกับเป้าหมาย โดยไม่หาโอกาสใหม่ในองค์กรอื่น ⁣. 2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายการจ้างคนเพิ่ม หากReskill ให้กับพนักงานที่มีอยู่ นอกจากจะช่วยเพิ่มคุณค่าและความสามารถให้พนักงานเดิมแล้ว หากองค์กรต้องการพัฒนาเนื้องานก็จะมีคนที่มีความพร้อมที่องค์กรพึ่งพาได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเทรนนิ่งพนักงานใหม่ ⁣. 3.ดึงดูดพนักงานที่มี Growth Mindset หากองค์กรมองเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน มีการ Upskill และ Reskill พนักงานก็จะเกิดความภูมิใจและการบอกต่อประสบการณ์ดีดี อาจเป็นการเพิ่มโอกาสให้องค์กรได้พนักงานใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้นอีก ⁣. 4.เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร หากพนักงานมีการเรียนรู้ในเชิงกว้างภายในองค์กร ทำให้รู้จักของเขตการทำงานของฝ่ายอื่น ๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร พนักงานจะรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร ลดโอกาสในการลาออกได้ด้วย ⁣. 5.เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและกำลังใจ การเทรนนิ่งช่วยส่งเสริมความมั่นใจต่อองค์กร ทำให้เกิดผลผลิตการทำงานที่ดีให้กับองค์กรต่อไปในอนาคตด้วย . KCT Academy มีหลักสูตรน่าสนใจมากมาย เพื่อพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กรของท่าน เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการอบรม Online Financial Literacy

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการอบรม Online Financial Literacy . จัดอบรมออนไลน์ใน หลักสูตร “ตรวจเช็คการเงินช่วงวิกฤติ รู้เทคนิคแก้หนี้” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งวิทยากร KCT ร่วมบรรรยายในครั้งนี้ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรสถาบัน KCT Academy ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้เกียรติเชิญวิทยากร KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ในครั้งนี้ค่ะ ——————————————– KNOWLEDGE...

หัวใจสำคัญขององค์กรก็คือ”ทรัพยากรบุคคล”

หัวใจสำคัญขององค์กรก็คือ”ทรัพยากรบุคคล” . ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูงปัจจุบันนี้ องค์การต่าง ๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งเรื่องการแข่งขันทางการตลาดหรือด้านการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทุกองค์กรต่างจำเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งก็ทำให้พนักงานต้องเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปด้วย ทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทักษะ ลักษณะนิสัยทัศนคติหรือเรียกโดยรวมว่า “สมรรถนะ”ที่ดี พร้อมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน . หลักสูตรนี้จะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรให้กับคุณ หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-การพัฒนาบุคลา/ ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการนำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการนำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand e-Commerce Genius 2021 . จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง ซึ่งอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com #KCTacademy #Knowledgecastle #การพัฒนาสินค้าชุมชน​ #eCommerce #ThailandECommerceGenius2021 #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์ #อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

การพัฒนาทีมงาน​ ภายในองค์กร​ มักจะเกิดความกลัว 7 ประการที่เราควรรู้เท่าทัน​

คุณ... กำลังมีความกลัวเหล่านี้หรือไม่!? การพัฒนาทีมงาน​ ภายในองค์กร​ มักจะเกิดความกลัว 7 ประการที่เราควรรู้เท่าทัน​ มีดังต่อไปนี้ . 1. กลัวความผิดพลาด หรือความล้มเหลว (Fear of failure) เป็นธรรมดาที่คนเรามีความกลัวผิดพลาด คิดถึงผลที่จะตามมาเพราะกลัวจะถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับในความสามารถ​ ดังนั้น บริษัทที่สนับสนุนพนักงาน​ มองว่านั่นคือโอกาสที่มีค่าในการเรียนรู้และเติบโตแบบก้าวกระโดดสำหรับทีมงานและองค์กร . 2. กลัวการกล่าวถึงปัญหา (Fear of problem confrontation) การกล้ากล่าวถึงปัญหาที่กำลังเผชิญจะทำให้ได้มุมมอง หรือข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถต่อยอดความคิด เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ และสามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา . 3. กลัวความแปลกแยก (Fear of diversity) ข้อควรระวังคือ ความเป็นพวกพ้องที่จะเป็นอุปสรรคต่อทีมที่มีความหลากหลาย ต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นจากมุมที่แตกต่าง จะนำไปสู่การเรียนรู้ในมุมใหม่ และการตัดสินใจจากความเห็นและข้อมูลที่รอบด้าน . 4. กลัวผลจากความเสี่ยง (Fear of risk) การกลัวผลจากความเสี่ยงอาจเกิดจากประสบการณ์ด้านลบที่ได้รับจากคนรอบข้าง​เมื่อลองเสี่ยงแล้วเกิดความล้มเหลว ขณะที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในมองว่าความล้มเหลวจากการเสี่ยงคืออีกองค์ความรู้ที่ได้เพื่อนำไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่า . 5. กลัวที่จะขอความช่วยเหลือ (Fear of asking for help) วัฒนธรรมความเกรงใจของคนไทย​...

5 วิธี ส่งเสริม Agile Mindset เพื่อพัฒนาทีมงานในองค์กร

ในยุคทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว​ การส่งเสริม​ Agile Mindset​ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำสามารถปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ลูกทีมก้าวได้ไว​ ไปพร้อมกัน!⁣ ⁣. #AgileMindset คือแนวคิดในการสร้างความคล่องแคล่วในการทำงาน ความยืดหยุ่น และการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ทุกคนในทีมรู้จักร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน⁣ ⁣ 5​ วิธีการที่ช่วยพัฒนาทีม​ในองค์กร ดังนี้ ⁣ โปร่งใส ไม่ปิดบัง มีความรับผิดชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ไม่ปกปิดบางอย่างไว้และการเปิดใจโปร่งใส 100% กับทุกคนในทีมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจ ช่วยกระตุ้นให้การสื่อสารพูดคุยภายในทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น⁣ ⁣. สื่อสารและร่วมมือกัน การทำกิจกรรมอื่น​ ๆ ร่วมกันนอกเหนือจากการทำงาน ก็สามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกภายในทีมได้ ⁣. ฝึกคิดเชิงวิพากษ์ การคิดอย่างรอบคอบ เป็นเหตุเป็นผล เป็นทักษะสำคัญในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการทำงานแบบ Agile ก็คือการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันท่วงที​ ทำให้ลดการเกิดปัญหาที่ยุ่งยากในอนาคต ⁣. นำให้มาก สั่งให้น้อย หัวหน้าทีมปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องเห็น สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมทำตาม ไม่ตีกรอบ ไม่จำกัดว่าต้องทำงานด้วยวิธีไหน แต่จะให้อิสระกับคนทำงาน ที่สำคัญคือจะอยู่ใกล้ๆ คอยซัพพอร์ตเมื่อจำเป็นเพื่อให้ผลออกมาตามเป้าที่วางไว้⁣ ⁣. สนับสนุนทักษะที่จำเป็น การส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่​ ๆ หรือเสริมสกิลที่มีอยู่ให้แกร่งกว่าเดิม เช่น การฝึกอบรม...

คุณกำลังหาที่ปรึกษาวางแผนพัฒนาองค์กรอยู่ไหม? KCT​ Academy​ พร้อมให้คำปรึกษา​ #ฟรี ด้วยประสบการณ์ทีมงานกว่า​ 15​ ปี​

คุณกำลังหาที่ปรึกษาวางแผนพัฒนาองค์กรอยู่ไหม? KCT​ Academy​ พร้อมให้คำปรึกษา​ #ฟรี ด้วยประสบการณ์ทีมงานกว่า​ 15​ ปี​ . สิทธิประโยชน์นี้​ มอบให้กับองค์กรที่สนใจ​ 8​ องค์กรเท่านั้น โทร : 02-00302125, 083-248-3373 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining ————————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด . #KCTacademy #Knowledgecastle #การบริหารคน #HR #พัฒนาบุคลากร

KCT Academy Free Seminar! หัวข้อ แนวทางการสร้างองค์กรสร้างความกระตือรือร้น กับ 7 กลยุทธ์ ในการเรียนรู้และเริ่มต้นการวางแผนสำหรับ HRD

KCT Academy Free Seminar! หัวข้อ แนวทางการสร้างองค์กรสร้างความกระตือรือร้น กับ 7 กลยุทธ์ ในการเรียนรู้และเริ่มต้นการวางแผนสำหรับ HRD . ภาพบรรยากาศจัดอบรมออนไลน์ กลุ่ม HRD (Human Resources Development)และผู้สนใจ การแนวทางการสร้างองค์กรสร้างความกระตือรือร้น กับ 7 กลยุทธ์ ในการเรียนรู้และเริ่มต้นการวางแผนสำหรับ HRD วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. เนื้อหาสุดคุ้ม 3 ชั่วโมงเต็ม! กับ 3 Session Session 1 : พัฒนาธีม HRD และกลยุทธ์การเรียน Session 2 :...

KCT Academy Free Seminar! หัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาบุคลากรด้วย Job Skill Profile

KCT Academy Free Seminar! หัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาบุคลากรด้วย Job Skill Profile . ภาพบรรยากาศจัดอบรมออนไลน์ สำหรับเทคนิคการเขียน Job Skill​ Profile ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการตามหาบุคคลให้ตรงตามความต้องการของบุคคลากร เพื่อได้บุคคลกรที่ร่วมช่วยพัฒนาองค์กร ให้ดีขึ้นไปในทุกมิติ กับหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาบุคลากรด้วย Job Skill Profile” หัวข้อ Business Mindset and Diversity Mindset วันที่ 17 พ.ย. 2564 วิทยากรผู้บรรยายความรู้ โดย อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy ...

เทคนิค Retrieval Practice ดึงพลังพัฒนาบุคลากร

เทคนิค Retrieval Practice ดึงพลังพัฒนาบุคลากร . Retrieval Practice คือ การดึงความจำหรือความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ในสมองออกมา เรียกได้อีกอย่างว่าเป็นการ “ทบทวนความเข้าใจ” ซึ่งจะถูกดึงจาก “ความจำระยะยาว” (Longterm Memory) ไปสู่ “ความจำใช้งาน” (Working Memory) เพื่อตอบคำถาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและความจำเรื่องนั้น ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น . วิธีการทำ Retrieval Practice มี 3 วิธีใหญ่ ๆ คือ 1) พูด : พูดสิ่งที่เราจำได้ให้มากที่สุด 2) เขียน : เขียนด้วยอะไรก็ได้ ให้ได้มากที่สุด และน้อยที่สุดแค่ 2 ข้อก็ได้ 3) ปฎิบัติ : เช่น เขียนพรีเซ้นต์งาน , ทำแก้ปัญหา,...

การใช้เวลาอย่างคุ้มค่า คือ สิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกับบุคคลทั่วไป

#การใช้เวลาอย่างคุ้มค่า คือ สิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จกับบุคคลทั่วไป . การวางแผนโดยละเอียดรอบคอบ และใช้เวลาในการมองภาพโดยรวมผลกระทบต่างๆอย่างละเอียดก่อนการลงมือปฏิบัติงาน การมองภาพรวมก่อนลงมือทำให้พวกเขาไม่พลาดจุดสำคัญทั้งทางด้านลำดับขั้นการทำงานและกลยุทธ์ต่างๆ การลงรายละเอียดในแผนงานของพวกเขามีความชัดเจนในด้านการจัดการเวลา ทำให้งานออกมาอย่างมีคุณภาพ เขาแยกเวลาวางแผนกับเวลาทำงานออกจากกันโดยชัดเจน และจะไม่วางแผนตามอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งเคล็ดลับที่สำคัญนั่นการเตรียมตัว วางแผน และบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล และนี่คือสูตรสำเร็จที่จะทำให้การบริหารเวลาของคุณ พาคุณไปสู่ความสำเร็จเก็บพลังความคิดไว้ใช้ตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญ . ขอแนะนำ​ หลักสูตร: ทักษะการบริหารเวลาและลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Maximize Time and Priority Management) : https://kctathailand.com/highlight/courses/in-house-training/leadership-management-skill/หลักสูตร-ทักษะการบริหา-5/ ————————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining #KCTacademy #Knowledgecastle #การบริหารเวลา

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend