“การทำงานเป็นทีม อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

“การทำงานเป็นทีม อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” . การทำงานเป็นทีม นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในทุกองค์กร เพราะเราไม่สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงคนเดียวได้ จะต้องมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันให้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ . การทำงาน แบบทีมเวิร์กสำเร็จได้นั้น ผู้ทำงานต้องรู้จักปลดปล่อยพลังในการทำงานให้ออกมามากที่สุด เพื่อให้เกิดไฟในการทำงานและศักยภาพที่เต็มเปี่ยม โดยใช้หลักการในการบริหาร, ศิลปะการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ, หลักการนำและการเคลื่อนใจคน เพื่อสร้าง “Team Performance” . ดังนั้น #ทีมที่ดี คือ ทีมที่มีเป้าหมายในการทำงานตรงกัน ถึงแม้ว่าไลฟ์สไตล์ในการทำงานจะไม่เหมือนกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีทีมเวิร์คที่ดีไม่ได้เพราะความแตกต่างจะทำให้เราเติมเต็มกันและกันต่างหาก --------------------------------------- #แนะนำคอร์ส หลักสูตร: การทำงานร่วมกันเป็นทีม (Building High Performing Team) (หลักสูตร 1วัน) : https://kctathailand.com/.../C-Outline_Building%20High... KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. ติดต่อ : 02-00302125, 085-939-1593 #KCTacademy #Knowledgecastle #TeamBuilding #การทำงานร่วมกันเป็นทีม

“ผู้นำที่ดี”… ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง?

"ผู้นำที่ดี"... ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง? 1. #การคิดสร้างสรรค์เชิงระบบ (System Iinventive Thinking) ทำให้บุคลากรสามารถมองเห็นวิธีคิดและสามารถอธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องของสรรพสิ่งและเหตุการณ์ต่าง ๆซึ่งมีความสัมพันธ์ ผูกโยงกันเป็นระบบ เป็นเครือข่ายด้วยสภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นวัฎจักรโดย นำมาบูรณาการเป็นความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นไปในโลกแห่งความจริง 2. #แบบแผนความคิด (Mental Model) คือ ทำให้บุคคลากรตระหนักถึงกรอบแนวคิดของตนเอง รูปแบบความคิดความเชื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน และพยายามพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 3. #การสร้างพลังแห่งตน (Shared Vision & Personal Mastery) คือ การส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทักษะวิธีคิดเพื่อ พัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของทีมงานรวมทั้งการพัฒนาตนเองจนสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาได้อย่างเต็มที่ มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน มีความปรารถนาร่วมกันช่วยกันสร้างอนาคตของหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปในทิศทางที่มุ่งไปสู่จุดเดียวกัน แนะนำหลักสูตร ผู้นำความสำเร็จ (SLG WORKSHOP : Becoming a 21st Century Leader)...

อสังหาฯ ยุคนี้ บ้านมือหนึ่ง กับ บ้านมือสอง เลือกแบบไหนดี?

อสังหาฯ ยุคนี้ “บ้านมือหนึ่ง-บ้านมือสอง” เลือกแบบไหนดี? . ในยุคนี้ การซื้อบ้านเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนครอบครัวในปัจจุบันนั้นผู้ซื้อให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น คำถามที่พบได้บ่อยคือการซื้อบ้านมือหนึ่ง หรือ บ้านมือสอง แบบไหนดีกว่ากัน? จากผลสำรวจ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ถึง 72% ให้ความสนใจเลือกซื้ออสังหาฯ จากโครงการใหม่ เหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือหนึ่งแน่นอนว่าคือ สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณสมบัติในบ้านที่ใหม่และทันสมัยกว่า เป็นเหตุผลอันดับต้น ๆ ที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (58%) ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการสร้างใหม่ ตามมาด้วยการได้อยู่ในทำเลที่ดี และโครงการตั้งอยู่ในทำเลใหม่ที่มีศักยภาพ (44% และ 43% ตามลำดับ) โดยผู้บริโภคที่สนใจบ้านมือหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มากที่สุดคือ - ช่วงอายุ 30-39 ปี อยู่ที่ 33% - ช่วงอายุ 22-29 ปี อยู่ที่ 25% แต่ช่วงอายุตั้งแต่ 40-60...

นักศึกษา หลักสูตร Real-Estate Development Program “ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่” เข้าชมโครงการ สันติบุรี สิงห์เอสเตท

นักศึกษา หลักสูตร Real-Estate Development Program "ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่" ความร่วมมือระหว่าง KMUTT GMI และ KCT Academy เข้าชมโครงการ สันติบุรี เรซิเดนท์ บมจ.สิงห์เอสเตท นำทีมเข้าชมโดย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ประธานสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​ และ อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy . เรียนรู้ในสถานที่จริง เพื่อให้รู้ลึก รู้จริง เห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหลักสูตรนี้ทีมงาน KCT​ Academy ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและมีส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป #KMUTT #GMI #KCT #นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ #RealEstate #สันติบุรี​...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend