fbpx

Category: Clients

ผลการประเมินการอบรม หลักสูตร Effective Meeting อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ อ.เอกชัย ขยันการวี Dr Fixit

ผลการประเมินการอบรม หลักสูตร Effective Meeting อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ อ.เอกชัย ขยันการวี Dr Fixit

ผลการประเมินการอบรม หลักสูตร Effective Meetingเนื้อหาการสอน 98.75 %สไตล์การสอน 97.50 %อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ อ.เอกชัย ขยันการวีลูกค้า กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ———-KNOWLEDGE CASTLE TRAINING

Read More »
สมาคมไทยบิสป้า จัดอบรมในหลักสูตร Organization Development

สมาคมไทยบิสป้า จัดอบรมในหลักสูตร Organization Development

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(ไทยบิสป้า)เชิญ อ.ไกรกิติ ทิพกนก บรรยายในหัวข้อ Organization Development ให้กับที่ปรึกษาที่ต้องช่วยพาธุรกิจให้เติบโตจากธุรกิจหลักร้อยล้าน ไปสู่ธุรกิจพันล้านเป็นความท้าทายสำหรับที่ปรึกษาทุกท่านแต่ไม่ไกลเกินศักยภาพที่ทุกท่านมี และ KCT Academy

Read More »
สมาคมไทยบิสป้า จัดอบรมในหลักสูตร Project Management

สมาคมไทยบิสป้า จัดอบรมในหลักสูตร Project Management

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(ไทยบิสป้า)จัดอบรมในหลักสูตร Project Management ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงาน Project ของหน่วยงานโดย ทีม PM School สถาบัน KCT

Read More »
บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร People Development

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร People Development

เมื่อวันที่ 29 พ.ความ.2567 KCT มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาทีม Group Manager ในหลักสูตร People Development กลุ่มบุคลากรที่ต้องมีการปรับตำแหน่งสูงขึ้นไปอีก 1-2 Levelโครงการต่อเนื่อง 4ปี และกำลังจะเข้าสู่ปีที่

Read More »
Understanding Generation XYZ for Management การบริหารทีมต่างช่วงวัย

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด จัดอบรม การบริหารทีมต่างช่วงวัย

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด จัดอบรม การบริหารทีมต่างช่วงวัย หลักสูตร ” การบริหารทีมต่างช่วงวัย “(Understanding Generation XYZ for Management) วันที่

Read More »
สมาคมราชกรีฑาสโมสร-first-class

สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดอบรมหลักสูตรสุนทรียศาสตร์สำหรับการบริการลูกค้า First Class (Aesthetics for the First Class Service)

KCT Academy ได้ดำเนินการหลักสูตรสุนทรียศาสตร์สำหรับการบริการลูกค้าFirst Class (Aesthetics for the First Class Service) ให้กับราชกรีฑาสโมสร จำนวน 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่

Read More »
สมาคมราชกรีฑาสโมสร-collaborative-mindset

สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดอบรมหลักสูตร Collaborative Mindset

ขอขอบคุณพี่ๆ ชาว สมาคมราชกรีฑาสโมสรที่ได้เข้าอบรมร่วมกันในหลักสูตร Collaborative Mindsetเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันที่สอดประสานและส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการให้บริการของทีมโดยจุดเริ่มต้นของการสร้าง Collaborative Mindset จะเริ่มจากหลักคิดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4ด้าน• Empathy Mindset หลักคิดเกี่ยวกับความเข้าใจผู้ที่ติดต่อสื่อสารด้วย พร้อมที่จะทำความเข้าใจแบบเจาะลึก เพื่อพัฒนาระบบให้ดีที่สุด• Growth

Read More »
บริษัท-ฮอนด้า-ออโตโมบิล-smart-cr

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม Smart CR งานด้วยใจ…พร้อมให้บริการ

KCT Academy ได้ร่วมดำเนินการสัมมนาลูกค้าสัมพันธ์หลักสูตร ” Smart CR งานด้วยใจ…พร้อมให้บริการ “ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566แก่พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จากศูนย์บริการฯ ในพื้นที่กรุงเทพ

Read More »
บริษัท-เอสจีเอส-pdca

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หลักสูตร Focus วงจร PDCA แบบเข้มข้นเพื่อพัฒนางาน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา KCT Academy ได้จัดอบรมในหลักสูตร Focus วงจร PDCA แบบเข้มข้นเพื่อพัฒนางาน ให้กับ บริษัท เอสจีเอส

Read More »

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะและศิลปะการเป็นผู้จัดหารและหัวหน้างาน (Soft Skillathon for Leader)

ในวันที่ 28-29 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา KCT Academy ได้จัดอบรมในหลักสูตร พัฒนาทักษะและศิลปะการเป็นผู้จัดหารและหัวหน้างาน (Soft Skillathon for Leader)  (หลักสูตร 2

Read More »

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “HR Management for Non-HR Manager” เสริมศักยภาพบุคลากร

ในวันที่ 19 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา KCT Academy ได้จัดอบรมในหลักสูตร “𝗛𝗥 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗡𝗼𝗻-𝗛𝗥 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿” (การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ HR)

Read More »

KCT Academy ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคณาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคลากร สำหนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในหลักสูตร Mindset การทำงานให้มีความสุข

เป็นความยินดียิ่ง สำหรับวันนี้ กับการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคณาจารย์มหาวิทยาลัย และบุคลากร สำหนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ รามคำแหง หัวหมาก ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมและกิจกรรม Hackathon ให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคม

ในวันที่ 10-12 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา KCT Academy ได้มีการจัดอบรมและจัดกิจกรรม Hackathon ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็น 3 วันที่เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารจูงใจ การคิดวิเคราะห์ปัญหาในสังคม

Read More »

บริษัท ยิบอินซอย จํากัด จัดอบรมหลักสูตร “Soft Skillathon for IT Professional” เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาธุรกิจให้กับบุคลากร

เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร มากว่า 90 ปี ได้จัดอบรมหลักสูตร “𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐚𝐭𝐡𝐨𝐧

Read More »

สำเร็จไปอีก 2 รุ่น สำหรับการจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร: ทักษะการวิเคราะห์ตีความสำหรับผู้จัดการ (Data is a Story) ในวันที่ 24 เม.ย โดย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สำเร็จไปอีก 2 รุ่น (รุ่น 3 และ 4) สำหรับการจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร: ทักษะการวิเคราะห์ตีความสำหรับผู้จัดการ (Data is a Story) ในวันที่

Read More »

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม Together With Me in the New Space Workshop เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสัมพันธภาพในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว

📍 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66 ที่ผ่านมา บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรม ‘𝐓𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐞

Read More »

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save