สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector . เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ ภายใต้ข้อเท็จจริง เนื้องาน เป้าหมายองค์กร ข้อจำกัดและภายใต้ท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้ง โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ “Systematic Thinking” มีความเข้าใจในส่วนประกอบที่หลากหลายของ ระบบงาน และผลกระทบจากส่วนประกอบหนึ่งถึงองค์กรทั้งระบบ พร้อม Workshop วิทยากรโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564 (หลักสูตร 2 วัน) ...

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา . ภาพบรรยากาศการจัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ในวันที่ 14-15 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งจัดการอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลักสูตร หลักสูตร : คิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรม (Creative Thinking & Driving Innovation) (หลักสูตร 2 วัน) เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพในการเข้าสู่การทำงาน วิทยากรโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy อาจารย์นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร วิทยากรประจำ KCT Academy อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนง วิทยากรประจำ KCT Academy ...

กองพัฒนาขีดความสามารถ (กข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Acadamy จัดกิจกรรมสัมมนา หลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพและกลยุทธ์การทํางานร่วมกันสําหรับที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs”

กองพัฒนาขีดความสามารถ (กข) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Acadamy จัดกิจกรรมสัมมนา หลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพและกลยุทธ์การทํางานร่วมกันสําหรับที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs” . ภาพบรรยากาศการสัมมนาออนไลน์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษามืออาชีพ ภายใต้กิจกรรมแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบเครือข่าย ในหลักสูตร “เสริมแกร่งศักยภาพและกลยุทธ์การทํางานร่วมกันสําหรับที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs” ซึ่งจัดกิจกรรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม นายรักษ์ เจริญศิริ ที่ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy อาจารย์ณรงค์ ทิพกนก วิทยากรประจำ KCT Academy อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรประจำ KCT Academy เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ในวันที่ 6,8-10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ...

สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2

สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2 . โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 ณ สถาบันพระประชาบดี กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom ซึ่งภายในงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน . ภายในโครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในครั้งนี้ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร,ผู้อำนวยการ KCT Academy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy อาจารย์ธีรธร คัมภีร์ วิทยากรประจำ KCT Academy อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย วิทยากรประจำ KCT Academy อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนง วิทยากรประจำ KCT Academy ได้รับเชิญร่วมอภิปรายในหัวข้อต่าง...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบออนไลน์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบออนไลน์ . การสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนา Compentency ที่จำเป็นต่อการพัฒนาที่ปรึกษาทางธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมในการลงให้คำปรึกษากับ SMEs กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดร่วมกับ KCT Academy ผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting โดยมี โดยมีทีมผู้สัมภาษณ์ 3 ท่าน นำโดย อ.วิโรจน์ สิทธิสรเดช​ วิทยากร ประจำ KCT Acadamy อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบันและวิทยากร ประจำ KCT Acadamy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ​ วิทยากร ประจำ KCT Acadamy และทีมวิทยากรจาก​ KCT Acadamy ในวันเสาร์ที่ 28 และ​ 31​...

สถาบันพระประชาบดี จัดอบรมหลักสูตร “การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์”

สถาบันพระประชาบดี จัดอบรมหลักสูตร "การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์" . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy ขอขอบคุณ สถาบันพระประชาบดี ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายใรครั้งนี้ค่ะ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com #KCTacademy #Knowledgecastle...

สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่

สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ที่ให้เกียรติร่วมกล่าวปิดงาน "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่" ซึ่งจัดอบรมตลอดหลักสูตรระยะเวลา 3 วัน ในวันที่ 17-18 สิงหาคมและ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทน พมจ.แต่ละจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกียวข้อง โดยมีวิทยากร 4 ท่านร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน KCT Academy อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ...

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเสริมความรู้ “สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ”

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเสริมความรู้ "สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" . หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ (Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector) วิทยากรสอนโดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และทีม KCT Academy อบรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ขอขอบคุณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ที่ให้โอกาส KCT...

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเสริมความรู้เรื่อง “สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ”

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเสริมความรู้เรื่อง "สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" . เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ (Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector) วิทยากรสอนโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ขอขอบคุณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ที่ให้โอกาส KCT Acadamy...

สำนักงานการบินพลเรือน จัดอบรม หลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ให้กับบุคลากร

สำนักงานการบินพลเรือน จัดอบรม หลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ให้กับบุคลากร . เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ “Systematic Thinking” พร้อม Workshop การวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและสถานการณ์และการแก้ปัญหาและตัดสินใจ จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ในหลักสูตร สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector) บรรยายความรู้ โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy  ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน KCT Academy ระหว่างวันที่ 19...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting โดยมีอาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy, Business Consultant เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ สำหรับการเป็นผู้สัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ ให้กับเจ้าน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการอบรมค่ะ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร :...

สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่

สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ . จัดอบรมผ่านทางระบบโปรแกรม Zoom meeting ขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ที่ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงาน "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาระดับพื้นที่" มีตัวแทน พมจ.แต่ละจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกียวข้อง โดยมีวิทยากร 4 ท่านร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากร ที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรและที่ปรึกษาสถาบัน KCT Academy อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy, Business Consultant อาจารย์พีรณัฐ กาพย์กลอน วิทยากรประจำ KCT Academy ในวันที่ 17-18...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend