บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ้งขึ้น โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

มรธ. ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม Mindset กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

มรธ. ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม Mindset กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร . มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Mindset กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมี Mindset ที่ดีต่อองค์การและการทำงาน พร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ให้กับองค์กร แสดงศักยภาพภายในตัวเองออกมา เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

Software Parks สวทช. ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Data Analysis and Data Journalism

Software Parks สวทช. ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Data Analysis and Data Journalism . การนำข้อมูลมาเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนออย่างตรงจุดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงจัดอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ง่ายในการใช้งาน DAY TWO (Data Analysis and Data Journalism) วิทยากรผู้บรรยายความรู้ โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy

INNOVEX HOLDINGS ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม “หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงาน”

INNOVEX HOLDINGS ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม "หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงาน" . บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด องค์กรที่สนับสนุนการจัดการบริหารงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานสนับสนุนและการดูแลด้านการวางแผนจัดการงานบริหารองค์กร จัดอบรม หลักสูตร "หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงาน Collaborative Mindset & Communication" โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy นำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ขอขอบคุณ บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ค่ะ

ISUZU Thailand ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม​ การสร้างผู้นำเพื่อการถ่ายทอดภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์องค์กร

ISUZU Thailand ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม​ การสร้างผู้นำเพื่อการถ่ายทอดภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์องค์กร . บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย จัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "การสร้างผู้นำเพื่อการถ่ายทอดภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์องค์กร" ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ – หัวใจของงานยุทธศาสตร์ – หัวใจแห่งการสื่อสารของผู้นำ – การวางแผนการใช้สื่อเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์องค์กร บรรยายความรู้โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และ ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบัน KCT Academy​ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565​ ที่ผ่านมา . ขอขอบคุณ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)...

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม การบริหารการเงิน

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม การบริหารการเงิน . บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านเบเกอรี่และอาหารตะวันตกของประเทศไทย จัดอบรมออนไลน์​ หัวข้อ​ "การบริหารการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน เพื่อการบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ" โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และ ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบัน KCT Academy นำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุม​ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565​ ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด...

มรธ. ร่วมกับ KCT จัดอบรมปรับ Mindset เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มรธ. ร่วมกับ KCT จัดอบรมปรับ Mindset เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ . มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร "Mindset กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ" เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรจาก KCT ACADEMY คุณไกรกิติ ทิพกนก อาจารย์กำพล สถิตย์สุข คุณวราภรณ์ ไท้สุวรรณ และคุณนาฏติยา โสมาเกตุ โดยการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 88 คน ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟรอนท์ รีสอร์ท...

SGS Thailand Limited ร่วมกับ KCT จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร

SGS Thailand Limited ร่วมกับ KCT จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร . บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ มีชื่อเสียงในการทำงานด้วยความเชี่ยวชาญ จัดอบรมหลักสูตร "Leading CHANGE: Managing Change in Times of Business Disruption" เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา . ซึ่งเป็นหลักสูตรให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการที่ต้องนำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ในด้านต่าง ๆ อาทิ - ทำไมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง? - หัวใจของการเปลี่ยนแปลง? - มุมมองเชิงอนาคตต่อการเปลี่ยนแปลง? - เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ผ่าน Pentagon Model และเนื้อหาเต็มๆ รูปแบบใน 6 ชม. . บรรยาย โดยท่านอาจารย์ ไกรกิติ...

บริษัท เอ็น.เอช.เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ IT จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ในหลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

NHK Spring (Thailand) ไว้วางใจให้ KCT Academy จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร . บริษัท เอ็น.เอช.เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ IT จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ในหลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement) วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เชิญวิทยากร อาจารย์พีรณัฐ กาพย์กลอน ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมองค์กรเอกชนและวิทยากรประจำ KCT Academy บรรยายให้ความรู้ให้กับบุคลากร ขอขอบคุณ บริษัท เอ็น.เอช.เค สปริง (ประเทศไทย)...

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผลิตพลังงานทดแทน จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ใน 2 หลักสูตร

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร . บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผลิตพลังงานทดแทน จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร : การบริหารสัญญางานก่อสร้างและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ หลักสูตร : การบริหารงานก่อสร้างและการวางแผนงานโครงการก่อสร้าง วันที่ 22-23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ให้กับบุคลากร ซึ่งได้เชิญวิทยากร ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​ บรรยายความรู้ ขอขอบคุณ บริษัท เอทู...

เงินติดล้อ ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม “Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล”

เงินติดล้อ ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม "Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล" . บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจรระดับประเทศ จัดอบรมหลักสูตร "Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล" ให้กับบุคลากร ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เชิญวิทยากร KCT เป็นผู้บรรยายความรู้ในครั้งนี้ โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy ขอขอบคุณ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด...

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Art of Persuasive Storytelling” ให้กับบุคลากร

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "Art of Persuasive Storytelling" ให้กับบุคลากร . บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทนำเข้าวัตถุดิบอาหาร ด้านเบเกอรี่และอาหารตะวันตกของประเทศไทย จัดอบรมแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน ในหลักสูตร "ทักษะการนำเสนอ : การสื่อสารที่โน้มน้าวใจและการเล่าเรื่อง (Art of Persuasive Storytelling)" หลักสูตร 1 วัน ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้บรรยายความรู้ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy ขอขอบคุณ บริษัท...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend