ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร “Soft Skillathon for IT Professional” หัวข้อ Collaborative Mindset and Communication Skill วันที่ 17 มีนาคม 2564

ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร "Soft Skillathon for IT Professional" หัวข้อ Collaborative Mindset and Communication Skill วันที่ 17 มีนาคม 2564 โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก วิทยากร/ผู้อำนวยการ KCT Academy ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอขอบคุณ Director of office of information Technology Audit. Verachai Inklan ที่ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมและร่วมบรรยายช่วง ทำ workshop ...

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 วันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING...

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 โดยทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ...

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME หลักสูตร ความเฉียบแหลมทางธุรกิจสำหรับที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมและ Objectives and key Results OKRs จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 โดยทีมวิทยากร จาก KCT Academy -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ทักแชท​...

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector

ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน) . เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ (Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด ภายใต้ข้อเท็จจริง เนื้องาน เป้าหมายองค์กร ข้อจำกัดและภายใต้ท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้ง โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ “Systematic Thinking”...

#คอร์สอบรม ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน)

#คอร์สอบรม วันนี้ ! ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตร 2 วัน) . หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making for Inspector โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ . เป็นคอร์สการทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจ (Complex Problem Solving and Decision Making) ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่ชัดเจน ตัดสินใจใน เวลาที่จำกัด ภายใต้ข้อเท็จจริง เนื้องาน เป้าหมายองค์กร ข้อจำกัดและภายใต้ท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้ง โดยใช้ความคิดที่เป็นระบบ...

คอร์สอบรม วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ

คอร์สอบรม วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หลักสูตร #สุดยอดกระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและการติดสินใจ Ultimate Systematic Thinking Process for Problem Solving and Decision Making สำหรับผู้ตรวจสอบด้านการบิน โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก​ และ​ ดร.รัฐวุฒิ​ รู้แทนคุณ -------------------------------------------- KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #สำนักงานการบินพลเรือน #SystematicThinking #ความคิดเป็นระบบ #KCTacademy #Knowledgecastle www.kctathailand.com

ภาพบรรยากาศ การอบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร การบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างด้วยวิธี Earned Value Analysis โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ภาพบรรยากาศ การอบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร การบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างด้วยวิธี Earned Value Analysis (Construction Cost Management using Earned Value Analysis) โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy ขอขอบคุณบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาส KCT ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ——————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 ...

ภาพ​บรรยากาศการอบรบ​ หลักสูตร “ปรับ​ mindset ปลุก​ passion​” วันที่ 12 พฤศจิกายน 63 ในการทำงาน​ ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

Playtorium @SJ INFINITE I BUSINESS COMPLEX ซึ่งที่ผู้สนใจจากฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทเข้าร่วมอบรม โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy ขอขอบคุณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาส KCT ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรค่ะ ——————————— KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 #Mindset #passion #KCTacademy #kctathailand.com

ภาพ​บรรยากาศการอบรม หลักสูตร ปรับ​ Mindset ปลุก​ Passion​ ในการทำงาน​ ณ​ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ภาพ​บรรยากาศการอบรบ​ หลักสูตร ปรับ​ mindset ปลุก​ passion​ ในการทำงาน​ ณ​ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร​ หน่วยงานที่เข้าอบรม​: ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งคุณศุภลักษณ์ โรจนสุกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นผู้เปิดงาน . อบรมคอร์สความรู้โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และอาจารย์ปุณณวิช ปฎิมาประกร วิทยากรประจำหลักสูตร กิจกรรมเชิงจิตวิทยา . ขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร​ ที่ให้โอกาส KCT ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรค่ะ ...

7 พฤศจิกายน 2563 อบรมหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมการทำงานด้วย Agile-Scrum” ให้กับ ธนาคารกรุงไทย

ภาพบรรยากาศ การอบรมวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2563 กับ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมการทำงานด้วย Agile – Scrum (Developing Work Innovation by Agile – Scrum) (หลักสูตร 1 วัน) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ ——————————— การเรียนรู้และเข้าใจหลักการปรับปรุงแบบต่อเนื่องด้วย Agile – Scrum เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการเป็นผู้บริหารยุคใหม่อย่างแท้จริงและพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy และ อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ...

ขอขอบคุณ บมจ.พราว เรียล เอสเตท ที่ได้ให้โอกาส KCT Academy จัดกิจกรรม Team Building และ อบรมหลักสูตรบุคลิกภาพ

..ขอขอบคุณ ทีมผู้บริหาร ผู้จัดอบรม และบุคลากร บมจ.พราว เรียล เอสเตท ที่ได้ให้โอกาส KCT Academy โดย อ.กำพล สถิตย์สุข และ อ.วราภรณ์ ไท้สุวรรณ บุคลากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้มากด้วยประสบการณ์ทั้ง 2 ท่าน มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพ ด้านบุคลิกภาพ แก่บุคลากรในองค์กร ทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติ ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน อย่างครบถ้วน

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend