ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดคอร์สอบรมความรู้ให้กับพนักงาน ด้วยหลักสูตร DATA ANALYSIS FOR HR TEAM จากสถาบัน KCT Academy

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดคอร์สอบรมความรู้ให้กับพนักงาน ด้วยหลักสูตร DATA ANALYSIS FOR HR TEAM จากสถาบัน KCT Academy . เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับทีม HR เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงจัดอบรม หลักสูตร "DATA ANALYSIS FOR HR TEAM" โดยอาจารย์ อาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy เมื่อวันที่​ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565​ ที่ผ่านมา เพื่อเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับพนักงานนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ขอขอบคุณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้โอกาส...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุมออนไลน์งานที่ปรึกษา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ KCT Academy จัดประชุมออนไลน์งานที่ปรึกษา . กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประชุมออนไลน์​ หัวข้อ​ "การประเมินสมรรถนะและรับรองสมรรถนะร่วม ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2565" โดยอาจารย์ อาจารย์วิโรจน์ สิทธิสรเดช วิทยากรประจำ KCT Academy นำเอาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมประชุม​ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565​ ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) มา​ ณ​ โอกาสนี้ ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593 หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่...

WELL GRADED ENGINEERING วางใจให้สถาบัน KCT Academy อบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหา และสัมภาษณ์งาน (Effective Interview for Recruiter)

WELL GRADED ENGINEERING วางใจให้สถาบัน KCT Academy อบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหา และสัมภาษณ์งาน (Effective Interview for Recruiter) . บุคลากรที่ดี เป็นที่ต้องการของทุกองค์กร แต่การจะเสาะหาคนเก่งที่เหมาะสมกับองค์กรให้ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง จึงจัดอบรม หลักสูตร "เทคนิคการสรรหา และสัมภาษณ์งาน (Effective Interview for Recruiter)" ผู้เข้าอบรมเป็น กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการ 8 ท่าน วิทยากรบรรยายความรู้โดยอาจารย์ อาจารย์บุญเริญ ชัยเพ็ชร วิทยากรประจำ KCT Academy และอาจารย์...

NS BlueScope Thailand วางใจให้สถาบัน KCT Academy อบรมพนักงาน หลักสูตร การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills)

NS BlueScope Thailand วางใจให้สถาบัน KCT Academy อบรมพนักงาน หลักสูตร การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) . พนักงาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำผู้ผลิตด้านผลิตภัณฑ์เมทัลชีทแนวหน้าของโลก เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills)" จากสถาบัน KCT Academy โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งบรรยายโดยท่านอาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ผ่านเนื้อหาและ ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่าน Workshop เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าอบรมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ...

มรธ. ร่วมกับ KCT จัดอบรมปรับ Mindset เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

มรธ. ร่วมกับ KCT จัดอบรมปรับ Mindset เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ . มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร "Mindset กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ" เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากรจาก KCT ACADEMY คุณไกรกิติ ทิพกนก อาจารย์กำพล สถิตย์สุข คุณวราภรณ์ ไท้สุวรรณ และคุณนาฏติยา โสมาเกตุ โดยการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม 88 คน ณ อีโค่ โคซี่ บีชฟรอนท์ รีสอร์ท...

SGS Thailand Limited ร่วมกับ KCT จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร

SGS Thailand Limited ร่วมกับ KCT จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร . บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ มีชื่อเสียงในการทำงานด้วยความเชี่ยวชาญ จัดอบรมหลักสูตร "Leading CHANGE: Managing Change in Times of Business Disruption" เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา . ซึ่งเป็นหลักสูตรให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการที่ต้องนำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ในด้านต่าง ๆ อาทิ - ทำไมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง? - หัวใจของการเปลี่ยนแปลง? - มุมมองเชิงอนาคตต่อการเปลี่ยนแปลง? - เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ผ่าน Pentagon Model และเนื้อหาเต็มๆ รูปแบบใน 6 ชม. . บรรยาย โดยท่านอาจารย์ ไกรกิติ...

บริษัท เอ็น.เอช.เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ IT จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ในหลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

NHK Spring (Thailand) ไว้วางใจให้ KCT Academy จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร . บริษัท เอ็น.เอช.เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ IT จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ในหลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement) วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เชิญวิทยากร อาจารย์พีรณัฐ กาพย์กลอน ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมองค์กรเอกชนและวิทยากรประจำ KCT Academy บรรยายให้ความรู้ให้กับบุคลากร ขอขอบคุณ บริษัท เอ็น.เอช.เค สปริง (ประเทศไทย)...

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผลิตพลังงานทดแทน จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ใน 2 หลักสูตร

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม ให้ความรู้กับบุคลากร . บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ผลิตพลังงานทดแทน จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร : การบริหารสัญญางานก่อสร้างและการบริหารความเสี่ยงของโครงการ หลักสูตร : การบริหารงานก่อสร้างและการวางแผนงานโครงการก่อสร้าง วันที่ 22-23 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ให้กับบุคลากร ซึ่งได้เชิญวิทยากร ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​ บรรยายความรู้ ขอขอบคุณ บริษัท เอทู...

เงินติดล้อ ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม “Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล”

เงินติดล้อ ร่วมกับ KCT Academy จัดอบรม "Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล" . บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจรระดับประเทศ จัดอบรมหลักสูตร "Digital Awareness ความเข้าใจและการรับมือต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล" ให้กับบุคลากร ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เชิญวิทยากร KCT เป็นผู้บรรยายความรู้ในครั้งนี้ โดย  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy ขอขอบคุณ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด...

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก บรรยาย ในหัวข้อ “ผู้นำกับการบริหารในภาวะวิกฤต”

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก บรรยาย ในหัวข้อ "ผู้นำกับการบริหารในภาวะวิกฤต" . สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (กกต.) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 ได้จัดอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เข้าร่วมหลักสูตร ในหัวข้อ "ผู้นำกับการบริหารในภาวะวิกฤต" ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy ร่วมบรรยายความรู้ ขอขอบคุณ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ที่ให้ KCT Academy ได้มีส่วนร่วมในการบรรยายความรู้ในครั้งนี้ค่ะ ——————————————– KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD. บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด KCT Acadamy โทร...

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Art of Persuasive Storytelling” ให้กับบุคลากร

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "Art of Persuasive Storytelling" ให้กับบุคลากร . บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทนำเข้าวัตถุดิบอาหาร ด้านเบเกอรี่และอาหารตะวันตกของประเทศไทย จัดอบรมแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน ในหลักสูตร "ทักษะการนำเสนอ : การสื่อสารที่โน้มน้าวใจและการเล่าเรื่อง (Art of Persuasive Storytelling)" หลักสูตร 1 วัน ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้บรรยายความรู้ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy ขอขอบคุณ บริษัท...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดสัมมนา หลักสูตร “Train the trainer KCT’s style” ให้กับบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดสัมมนา หลักสูตร "Train the trainer KCT’s style" ให้กับบุคลากร โดยได้เชิญ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KTC Academy อาจารย์รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากรประจำ KCT Academy และ อาจารย์กำพล สถิตย์สุข วิทยากรสร้างสุขประจำ KCT เข้าร่วมการบรรยายความรู้​ ในหัวข้อ "Train the trainer KCT’s style" การเรียนแบบผสมผสาน online และ on-site (Blend Learning) ซึ่งได้มีการจัด Work...

Contact Us

Contact person : NartiyaSomaket
Tel: 662 0032125, 668 59391593
E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend