Home Our Client BLUESCOPE

BLUESCOPE

  บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร : การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ้งขึ้น โดยวิยากร อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

  NS BlueScope Thailand วางใจให้สถาบัน KCT Academy อบรมพนักงาน หลักสูตร การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills)

  NS BlueScope Thailand วางใจให้สถาบัน KCT Academy อบรมพนักงาน หลักสูตร การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills) . พนักงาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำผู้ผลิตด้านผลิตภัณฑ์เมทัลชีทแนวหน้าของโลก เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills)" จากสถาบัน KCT Academy โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งบรรยายโดยท่านอาจารย์ ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ผ่านเนื้อหาและ ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงผ่าน Workshop เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าอบรมกันถ้วนหน้า ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ...

  NS BlueScope (Thailand) Limited จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Critical Thinking & Creative Problem Solving Technique

  NS BlueScope (Thailand) Limited จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Critical Thinking & Creative Problem Solving Technique . บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบโลหะสีชั้นนำของไทย จัดคอร์สจัดอบรมออนไลน์ให้กับพนักงาน ในหลักสูตร Critical Thinking & Creative Problem Solving Technique (หลักสูตร 1 วัน/2Section) วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 วิทยากรโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy ...

  NS BlueScope (Thailand) Limited จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Critical Thinking & Creative Problem Solving Technique

  NS BlueScope (Thailand) Limited จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร Critical Thinking & Creative Problem Solving Technique . บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กเคลือบโลหะและเหล็กเคลือบโลหะสีชั้นนำของไทย จัดคอร์สจัดอบรมออนไลน์ให้กับพนักงาน ในหลักสูตร Critical Thinking & Creative Problem Solving Technique วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 (หลักสูตร 1 วัน/2Section) วิทยากรโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy ...

  Contact Us

  Contact person : NartiyaSomaket
  Tel: 662 0032125, 668 59391593
  E-Mail : kcta.training@gmail.com , nartiya@kctathailand.com

  หลักสูตรน่าสนใจ / Training Trend