fbpx

In-House Training Courses

Thinking & Decision Making

Creative Problem Solving for Highly competiveness Organization

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ความสามารถในการแก้ปัญหามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการหาทางออกในการบริหารให้เกิดขึ้นในองค์กร และการแก้ปัญหาเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น การคิดผลิตภัณฑ์ คิดกระบวนการ ตลอดจนการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ เพราะทางออกของปัญหา “ไม่เคยมีวิธีเดียว”

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาให้ทันถ่วงที
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับปัญหา
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรเชิงนวัตกรรมด้วยเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยม

ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย)

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

Sessionช่วงเวลารายละเอียดเนื้อหา
1E-learningความรู้เกี่ยวกับปัญหาในองค์กร

·       องค์ประกอบของปัญหา

·       ลักษณะของปัญหา แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ปัญหา Polya’s four-step approach to problem solving: การแบ่งประเภทของปัญหา อาทิ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ ตัวอย่างโมเดลการแก้ปัญหา

2E-learningการแก้ปัญหาเพื่อการขับเคลื่อนวัตกรรมองค์กร

·       การเตรียมองค์กรให้เป็นองค์กรที่พร้อมตอบสนองต่อปัญหา การสร้างวัฒนธรรม องค์ประกอบที่สำคัญ

·       กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

·       Osborn’s Seven step creative problem Solving Process กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

·       แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าขององค์กรและ

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทำงานขององค์กร ด้วย CPS process of Osborn

·       เทคนิคการจัดการกับปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์

– การค้นหาความจริง

-การค้นหาปัญหา

-การค้นหาความคิด ได้แก่ การเสนอวิธีแก้ไขที่มีความหลากหลาย แปลกใหม่และเป็นไปได้ ให้ได้มากที่สุด อย่างอิสระ โดยไม่มีการประเมินความเหมาะสม หรือถูกผิดในขั้นนี้

-การค้นหาคำตอบ ได้แก่ การบอกข้อดี–ข้อเสียของวิธีแก้ปัญหาแต่ละวิธี พร้อมให้น้ำหนักพิจารณาคัดเลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

-การค้นหาคำตอบที่เป็นที่ยอมรับ

·       ปัจจัยแห่งความความสำเร็จในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าและองค์กร

39:00-12:00 น.Mini Workshop การแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างนวัตกรรมการทำงานที่ตอบโจทย์ลูกค้าและองค์กร

·       Workshop การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่ได้รับความนิยมคือ CPS process กระบวนการเริ่มตั้งแต่การระดมสมองค้นหาปัญหา การระบุความต้องการ การออกแบบ การสร้างต้นแบบ การคัดเลือก การขับเคลื่อน และการคิดเชิงกลยุทธ์ ลักษณะ Workshop เป็นกลุ่ม

413:00-16:00 น.Mini Workshop การแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันฯ(ต่อ)

·       ทำการ Workshop ต่อ และ Wrap up เน้นย้ำ Creative Problem Solving Mindset ให้กับผู้อบรม และอธิบายเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลการแก้ปัญหาขององค์กร

 

ทฤษฎีหลักที่นำมาใช้

Polya’s four-step approach to problem solving:

วิธีการฝึกอบรม           บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม   ระยะเวลาการศึกษาด้วยตนเองผ่าน E-learning 1 วัน  ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save