fbpx

In-House Training Courses

Team Leadership & Self Leading

Leadership for being The Great Supervisor

โดย   ดร.ภูดิท มิตรภักดี

วิทยากรประจำ KCT Academy

ผู้บริหารระดับสูงองค์กรมหาชน, อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย

 

หลักการความสำคัญ

ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ  เนื่องจากผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรให้เจริญก้าวหน้าผลักดันให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับนับถือ สร้างความศรัทธา มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อสังคม ซึ่งก็คือ “ความสำเร็จขององค์กรนั้นเอง

หัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ สามารถเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักศิลปะการเป็นผู้นำหลักการบริหารงานบริหารคน รู้บทบาทหน้าที่สำคัญของตนเอง เข้าใจลักษณะการเป็นผู้า (Leadership) ที่ประสบความสำเร็จ ลักษณะของผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาวะผู้ทักษะการเป็นหัวหน้างานให้กับตนเอง
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานสร้างจิตสำนึกองค์กร
 • เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง“ผู้บังคับบัญชา” และ “ผู้นำ”
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก และเข้าใจบทบาทในการปกครอง บริหารดูแลคน และสร้างแรงจูงใจทีมงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานทั่วไปที่เตรียมเป็นหัวหน้างาน

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

 • ผู้นำคือใคร มีความสำคัญอย่างไร?
 • คุณลักษณะของผู้นำและหัวหน้างาน
 • ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างาน VS ผู้นำ
 • บทบาทหลักและความรับผิดชอบของผู้นำ หัวหน้างาน
 • หัวหน้างานกับการสร้างจิตสำนึกองค์กร
 • ยุทธวิธี 19 ประการสำหรับผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
 • การมอบหมายงาน กระจายงาน และติดตามงาน
 • หลักการบริหารปกครอง ดูแลจูงใจทีมงาน
 • กฎ 9 ข้อสำหรับการตำหนิ
 • บุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำหัวหน้างาน
 • ความสำคัญของการปรับกรอบความคิด
 • จิตสำนึก กรอบความคิดที่ฝังลึกว่าต้องรับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชา 100%
 • สรุปสาระการอบรม

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรม/ ระดมสมอง / การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน/ นำเสนอความเห็น 30 %
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 30 %

ใช้การอบรมในลักษณะรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(AdultLearning) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้คิด แสดงออก เสนอความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การประยุกต์ และปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างทันที

สื่อการอบรม

 • Power Point
 • Worksheet
 • Case study
 • Clip VDO

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1-2 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน(ตามความเหมาะสม)

สิ่งที่ผ้เข้าอบรมจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในคุณสมบัติของการเป็นผู้นำและหัวหน้างานที่ดี
 • ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง ด้วยการพัฒนาตน และพัฒนาทีม
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการปกครองบริหารดูแลทีมงานและสร้างแรงจูงใจทีมงาน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการนำความรู้ที่ได้จากวิทยากร ประกอบกับความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ มาประยุกต์และปรับใช้ในการทำงานได้อย่างทันที

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save