fbpx

In-House Training Courses

NEGOTIATION & COMMUNICATION

Effective Communication at workplace, Delegation and Follow up

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

“การสื่อสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง และจะต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานขององค์กรทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

“กลยุทธ์การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการสั่งงาน และมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าแสดงออก รู้จักการนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจอย่างมีระบบ และมีหลักการที่ถูกต้อง

ขจัดปัญหาเรื่องการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจน เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมเป็นกิจกรรมและการบรรยาย (Activity Base Learning) เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักรู้เชิงลึกและมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่เหมาะสมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ส การฝึกอบรมจะเน้นการฝึกทักษะ เพิ่มMindset และหลักจิตวิทยาการสื่อสาร อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การสื่อสารใช้การได้อย่างจริงจัง หลักสูตรเหมาะสำหรับหัวหน้างานและทุกคนในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

Sessionรายละเอียดเนื้อหา
09.00-10.30

หลักการสำคัญของการสื่อสาร เพื่อการสั่งงาน และการมอบหมายงาน

– การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การสื่อสารกับคน Gen ต่างๆ (X,Y,Z)

สื่อสารตามความถนัดในการใข้ประสาทสัมผัส( VARK) เพื่อสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

– การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

–จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่ผู้อื่น

กรณีศึกษา Best Practice การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

Activity: ทดสอบความถนัดใช้ประสาทสัมผัสต่างๆในการสื่อสาร

10.45 – 12.00

– เทคนิควิธีสื่อสารเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

–            เพื่อการสั่งงาน

–            มอบหมายงาน

–            การทำความให้เข้าใจ

–            การทวนความเข้าใจของผู้รับสาร

Workshop & Roleplay : การสื่อสารที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ

13.00 – 14.30

– การใช้การประชุมเพื่อมอบหมายงาน และ จัดการข้อพิพาทต่างๆอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

–            ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการประชุม เพื่อมอบหมายภารกิจ

–            ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการประชุม

–            บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการประชุม

•           ประธานในที่ประชุม (Leader)

•           ผู้ดำเนินการประชุม (Facilitator)

•           ผู้จดรายงานการประชุม (Scribe)

•           ผู้เข้าร่วมประชุม (Attendee)

–            เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำประชุม

–            การรับมือกับพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม

–            เทคนิคการกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุม

–            การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการประชุม

–            เทคนิคควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

–            การควบคุมโดยอาศัยข้อบังคับการประชุม

–            การรับฟังอย่างตั้งใจ และการบันทึกสาระสำคัญ

–            การสรุปมติที่ประชุม และการติดตามผลการประชุม

Simulation: ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติจำลองสถานการณ์การประชุมจริง

14.45 – 16.00

– การนำเสนอ (Pitching)

– การเลือกใช้สื่อยุคดิจิตอลในการสื่อสาร

กรณีศึกษา Best Practice การนำเสนอ (Pitching)

Workshop : การนำเสนอ (Pitching) ที่ดี

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา WORKSHOP SIMULATION ROLE PLAY

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้องในระดับ

  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน
  • ปฏิบัติงาน (ไม่เกินจำนวน 30 คน/รุ่น)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด   ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ  เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

 

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save