fbpx

In-House Training Courses

Business Communication

ทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรและการบริหารจัดการสื่อสมัยใหม่

PMP by PMI, โปรเจ็ค แมแนจเมนท์, PM, บริหารโครงการ

Business Communication ทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรและการบริหารจัดการสื่อสมัยใหม่

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่สื่อมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการใช้กลยุทธ์ขององค์กรการใช้สื่อในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรให้มีประสิทธิผลนั้น จะต้องทำให้ผู้รับผิดชอบเป็นนักบริหารสื่อที่เชี่ยวชาญทั้งในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการสื่อสมัยใหม่

สำหรับหลักสูตรนี้ในวันแรกผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของข่าวประชาสัมพันธ์ และฝึกทักษะการเขียนที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรสื่ออย่างมีประสิทธิผล

ในวันที่สอง ผู้เรียนจะเรียนรู้การบริหารจัดการสื่ออย่างเป็นระบบ ทั้งการวางแผนการใช้สื่อและการสร้างเนื้อหาที่เข้ากันได้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเทคนิคการตลาดและโปรโมทอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และสามารถวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารจัดการสื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนที่เสริมสร้างความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย: ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและสื่อทำให้เป้าหมายเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำสื่อมาใช้ในการสร้างความตอบสนองและเชื่อมโยงกับประชาสัมพันธ์: ผู้เรียนจะได้รับโอกาสทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้สื่อในการสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกับประชาสัมพันธ์ขององค์กร
 3. เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารและการวางแผนทรัพยากรสื่อ: ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะทางการสื่อสารและการวางแผนทรัพยากรสื่อเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังในองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1 : เพิ่มทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

1. หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์:

 • ทฤษฎีและหลักการของข่าวประชาสัมพันธ์
 • การจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการเขียน

2. การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ:

 • การเลือกหัวข้อและประเด็นที่น่าสนใจ
 • เทคนิคการเขียนแบบมืออาชีพ
 • หลักการเขียนข่าวด้วยข้อมูลสำคัญ 5W1H (Who, What, When, Where, Why, How) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตามทันที
 • หลักการสร้างหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจ
 • การกำหนดโครงสร้างข่าว: วิธีการจัดเรื่อง หัวข้อ และย่อหน้าให้มีระเบียบการใช้ กราฟิก, ภาพ, และแนบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่ออ่านง่ายและน่าติดตาม
 • การใช้ภาษาที่เหมาะสม: ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่วุ่นวาย
 • แนวทางการวางแผนการสื่อสารกับสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิผล
 • การรนำเสนวบรวมข้อมูลรวบยรวมข้อมูลเสริม: เพิ่มข้อมูลเสริมเพื่อยืนยันหรือเสริมความน่าเชื่อถือ.

3. การประเมินผล: ตรวจสอบและประเมินผลการเผยแพร่ข่าว

 ฝึกปฏิบัติ:

 • ทดลองเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับช่องทางการสื่อตามแนวทางที่เรียนรู้
 • รับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงตาม feedback

วันที่ 2: การบริหารจัดการสื่อ

1.วางแผนการบริหารสื่อ:

 • การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการเลือกใช้สื่อ
 • แนวทางการใช้สื่อเสริมสร้างเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
 • สร้างแผนการใช้สื่อเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์
 • การจัดหาและสรรหาทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารจัดการสื่ออย่างเป็นระบบ
 • แนวทางจัดสรรงบประมาณสื่ออย่างเหมาะสม

2. การสร้างเนื้อหาสื่อ:

 • การพัฒนาเนื้อหาที่เข้ากันได้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • การเลือกรูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • เทคนิคการผลิตสื่อแต่ละประเภท : นำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ
 • สารคดีกึ่งบันเทิง
 • Social Media เช่น Infographic , Clickbait , Spatial (สื่อแบบโลกเสมือน)  

Video Live Streaming ส่วน AI สามารถนำเข้ามาช่วยออกแบบในการสร้างสื่อ ทำกราฟฟิกประกอบสื่อได้ดี

 • สื่อบุคคล Influencer
 • สื่อสิ่งพิมพ์ E-Book

3.การตลาดและโปรโมท:

 • วางแผนสื่อเพื่อเพิ่มการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
 • ใช้ช่องทางโปรโมทที่มีประสิทธิผลสำหรับองค์กร

4. การวัดและประเมินผล:

 • เทคนิควิเคราะห์ผลการสื่อสารตามเป้าหมาย
 • ทคนิคการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการสื่อภายหลังการประเมิน

5. การจัดการวิกฤต:

 • จัดการวิกฤตสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและปรับปรุงการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน

6. การสร้างสัมพันธ์ให้ได้ใจสื่อมวลชน

 • กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
 • จัด Press Tour

7. ฝึกปฏิบัติ:

 • ฝึกทดลองบริหารจัดการสื่อตามแนวทางที่เรียนรู้
 • รับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงตาม feedback


วันที่
3 กลยุทธ์การทำสื่อเพื่อการ PR และการบริหารจัดการสื่อ

1. Overview ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน PR

 • ปรับตัวไม่ให้โดน Disrupt ไม่ใช่แค่คนส่งข่าว แต่ต้องเป็นนักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

2. ปั้นกลยุทธ์ PR ให้ทะลุเป้า

 • วางแผนกลยุทธ์ PR เชิงรุก ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • Engagement เปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นแฟนประจำ (Advocacy Marketing)
 • การใช้ Data ในการวางแผนกลยุทธ์ (Data for PR Strategy)
 • ออกแบบเรื่องเล่าให้สตรอง ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย (Design thinking for storytelling)
 • กลยุทธ์การจัดทำแผน PR (Action Plan)

3. Workshop การสร้างสรรคชื้นงานใจฟู PR ให้ไม่เหมือน PR ไม่ช็อตฟิล

 • เลือกกลุ่มที่ใช่ แพลตฟอร์มที่ใช่ คอนเท้นท์ที่ใช่ สร้างความปัง
 • เทคนิคตัดต่อ ไอเดียเปิดคลิป ฮุคคนดูให้ติด ภายใน 3 วินาที

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์ พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน

Languages: TH

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save