fbpx

In-House Training Courses

Crisis Management & Business Strategy

Strategic Management

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ให้สร้างความผลลัพธ์ที่องค์กรพึงประสงค์

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

  1. ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร
  2. ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในมือออกมาใช้ประโยชน์สูงสุด
  3. ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมเป็นกิจกรรมและการบรรยาย (Activity Base Learning) เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักรู้เชิงลึกและมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสร้างและบริหาร แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์ การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ยุทธศาสตร์ใช้การได้อย่างจริงจัง หลักสูตรเหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

Sessionรายละเอียดเนื้อหา
วันที่ 1

09.00-10.30

หลักการและวิธีมองสถานการณ์และการกำหนดการเปลี่ยนแปลง

·       Changing Focus : Mutually Exclusive Collectively Exclusive Model(MECE)หลักการและวิธีมองสถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ

·       Business Life cycle, Product life cycle, Neighborhood life cycle  เรียนรู้ยุทธศาสตร์การบริหารตามวงรอบธุรกิจ,เข้าใจกระบวนการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฏฏะจักรธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับ วัฏฏะจักรของธุรกิจอื่นๆ

·       เรียนรู้ SIX  Forces Model  Michael E. Porter’s Model เพื่อประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลทางการบริหารและวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันจากภัยคุกกคามทางธุรกิจจากปัจจัยทางการแข่งขัน 6 ประการ

·       กรณีศึกษา Best Practice Sharing

10.45 – 12.00·       เปลี่ยนมุมมองเชิงองค์กร

สถานะปัจจุบัน-Current Competitiveness/Positioning/Organizational Structure/Core value/Core culture

-Vision Mission/Asset/Regulation Ethics

สถานะใหม่ที่ต้องการ Change Agent Point of View/Competitiveness Change/Re-engineering Organization/New Culture/Regulatory Requirement/New Supply Chain/New Emergency Readiness

·       มุมมองเชิงอนาคตศาสตร์ การมองไปข้างหน้าและการการปรับตัวไปข้างหน้า และการกำหนดผลลัพธ์ (Work Process and Result and Outcome Focus)

-Work process Outcome

-Product Outcome

-Governance Outcome

·       Workshop การวิเคราะห์อนาคต Futuristic Analysis

13.00 – 14.30·        เรียนรู้ SWOT  เพื่อวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

·       เรียนรู้ 4MI Model (Man, Money, Material, Management& Intellectual) เพื่อประเมินทรัพยากรทางการบริหาร

·       เรียนรู้ STP Model (Segment, Targeting, Positioning) เพื่อประเมินโอกาสทางการตลาด

·       Workshop  Organizational Analysis เพื่อให้ผู้อบรมเห็นผลการวิเคราะห์องค์กรของตนเองด้วยมุมมองต่างๆเพื่อให้เห็นบริบทที่แท้จริง

14.45 – 16.00·       ที่มาของโจทย์ปัญหาลูกค้า

·       เรียนรู้เครื่องมือคิดวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาเชิงกลยุทธ์ Cause Diagram

·       เรียนรู้เครื่องมือตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ และช่วยเค้นประเด็นปัญหาลูกค้าอย่างไรไม่ให้พลาด ?

·       Workshop: กำหนดโจทย์ปัญหาจากงานจริง

วันที่ 2

09.00-10.30

·       เรียนรู้หลักการคิดกลยุทธ์ พื้นฐานของการปฏิรูปกลยุทธ์องค์กรและการดำเนินธุรกิจเชิงรุก

·       เรียนรู้เครื่องมือแก้ปัญหาเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ Improvement Trigger

10.45 – 12.00·       TOWS Model  เรียนรู้โมเดลการคิดกลยุทธ์เชิงรุก
13.00 – 14.30·                                 Workshop: แก้ปัญหาเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์!
14.45 – 16.00·       เรียนรู้เครื่องมือ Theory of Change เพื่อวางแนวทางการประยุกต์ใช้งานในงานด้านต่างๆ

·       ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice และ Case Study

·       สรุปประเด็นการเรียนรู้ 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา WORKSHOP

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร จำนวน 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Ready to join our knowledge castle?

Find the right program for your organization and achieve your goals today

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save